#meredith

Zapis spotkania, które odbyło się w dn. 12 listopada br. w ramach 78. posiedzenia niemieckiej Komisji Śledczej ds. Pandemii Koronawirusa.
W rozmowie z Reinerem Fuellmichem i Vivian Fisher Meredith porusza temat psychologicznych aspektów operacji „Covid-19”, m.in. wyjaśnia rolę dysonansu poznawczego w zmasowanej kampanii propagandowej, której poddawana jest obecnie globalna populacja, podkreślając kluczową rolę mediów w tym procesie. Bazując na analogii między toksycznymi związkami a problematyczną relacją pomiędzy państwem a jednostką, tłumaczy jak to możliwe, że tak wiele osób wierzy w ewidentnie fałszywą narrację, a co najważniejsze - wyjaśnia w jaki sposób można uwolnić się z tego błędnego koła i jak istotną rolę pełni w tym procesie wzięcie odpowiedzialności za siebie i swoje życie.

Meredith Miller jest psychologiem i holistycznym trenerem integracyjnym. Specjalizuje się w pomocy ofiarom psychomanipulacji i ludziom tkwiącym w toksycznych relacjach (np. w narcystycznych rodzinach, w związkach z psychopatami i socjopatami lub w sektach). Pomaga w samouzdrowieniu osobom po różnych traumatycznych doświadczeniach (np. ofiarom stresu pourazowego) poprzez uczenie ich nowego sposobu myślenia i wykorzystywania narzędzi psychologicznych pomagających odzyskać równowagę psychiczną. Jako osoba, która sama przeżyła ponad trzy dekady nadużyć psychicznych i seksualnych, Meredith – jak to często określają jej klienci – jest w stanie zrozumieć problemy i schematy myślowe ofiar traumy relacyjnej w sposób, w jaki może to zrobić tylko ktoś, kto sam przez to przeszedł.
Jest autorką dwóch książek: „Wolność od opowieści. Od traumy do pasji i celu” (Freedom From The Story: From Trauma To Passion & Purpose) oraz „Podróż. Mapa drogowa do samouzdrowienia po doświadczeniach narcystycznego nadużycia” (The Journey: A Roadmap for Self-healing After Narcissistic Abuse).

Strony Meredith Miller:
https://www.youtube.com/channel/UCrNg_13PdqKAZRPqyclRq1g
https://innerintegration.mykajabi.com

Link do oryginalnego nagrania:
https://www.youtube.com/watch?v=JNloaRcfPwM&t=1036s

Kanał, na którym znajdują się nagrania z wszystkich posiedzeń niemieckiej Komisji Śledczej ds. Pandemii Koronawirusa:
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

============

The meeting held on 12 November 2021 during the 78th session of the German Corona Investigative Committee.

In a conversation with Reiner Fuellmich and Vivian Fisher, Meredith addresses psychological aspects of Operation Covid-19. She explains the role of cognitive dissonance in the ongoing massive propaganda campaign targeted at the global population, highlighting the key role of the mass media in this process. Drawing on the analogy between toxic relationships and the problematic relationship between the state and the individual, she explains how it is possible for so many people to believe in a blatantly false narrative, and most importantly, she explains how to break out of this vicious circle through taking responsibility for yourself and your life.

Meredith Miller is a psychologist and holistic integrative coach. She specialises in helping victims of psychomanipulation and abuse (e.g. people in narcissistic families, in relationships with psychopaths and sociopaths, or in sects). She promotes self-healing after various traumatic experiences (such as post-traumatic stress disorder) by teaching people new ways of thinking and various psychological tools to help them regain mental balance. As a survivor of more than three decades of psychological and sexual abuse herself, Meredith - as her clients often say - is able to understand the problems and thought patterns of relational trauma victims in a way that only someone who has gone through it can.
She is the author of two books: "Freedom From The Story: From Trauma To Passion & Purpose” and „The Journey: A Roadmap for Self-healing After Narcissistic Abuse”.

Meredith Miller websites:
https://www.youtube.com/channel/UCrNg_13PdqKAZRPqyclRq1g
https://innerintegration.mykajabi.com

The link to original recording:
https://www.youtube.com/watch?v=JNloaRcfPwM&t=1036s

German Corona Investigative Committee channel with recordings of all their sessions so far:
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

1 month, 3 weeks ago

#Fakenews #CBS #Meredith

CBS 3 & 5 "AZ FAMILY.COM"
5555 N 7th Ave, Phoenix, AZ 85013
Alhambra

602-207-3333

Unsurprisingly, the big, corporate "News" outfit has their "open during business hours" lobby closed to the public and no CBS 3, 5 "reporters" or station manager was available to answer questions.

Big corporate news "reporters", managers, execs refuse to answer why they're claiming the experimental, big pharma, chemical bioweapon injections are safe and effective while VAERS confirms record numbers have died from the shots.

It's a felony to practice medicine without a license and I was asking to see their medical degrees. Their lobby sign claimed open 9a-5p but was locked. They refused entry and refused to answer any questions from a real reporter.

Fake news is getting thousands of people killed claiming the experimental, bioweapon jab(containing toxic graphene oxide, metal particles, spike proteins et. al.) is "safe and effective"....will they be held accountable for promoting this globalist genocide?!!?

Subscribe, follow, like, share, contribute $ to "THE CALAZ INFOWARRIOR" on Gab, Youtube, Brighteon, Bitchute for "Groundbreaking news and analysis countering the globalist insurgency".

"Groundbreaking news and analysis countering the globalist insurgency"

News reports and Commentary by Jonathan Adler. Photographer, Investigative Reporter, Activist.

California, Arizona news, national security & the border crisis. Topics include NWO, Nationalism, Populism, Globalism, Illegal Immigration, hiring of illegal aliens, corruption, pandemic, 5G, crime, Government Accountability, Multinational Corporations etc.

Pro secure US borders, jobs/businesses for US citizens, legal immigrants, not illegal aliens. 1st, 2nd Amendment defense.

Anti-forced masking, vaccines, business shutdowns, 5G.

This channel is not part of the Infowars.com website.

I am a supporter of Alex Jones and Infowars.

Email:
[email protected] to send news tips, mailing list, donate $ support.

TRAINING ACTIVISTS/REPORTERS IN PHOENIX ARIZONA 2021.

Email
[email protected].

For VIP news alerts, consulting, contribute $, event organizing, updates.

3 months, 2 weeks ago

A few weeks ago a video of a doctor standing before a regional school board in Indiana telling them they were being fed false information regarding COVID. The video went viral. I applauded when I listened to this brave soul explain that the CDC and NIH were not sharing the full science with the public, thus the schools were misinformed in mandating masks and vaccines.
I was able to catch up with the man, Dr. Dan Stock, who shared far more with us here than was captured in the original viral video. One question that has dogged me is: “If masks are not effective, why did we see a drop in common colds and influenza in 2020?” He explained this to my satisfaction - simply re-categorize diagnosis by mandate. Stock is afraid we are following lock step with the “totalitarian tiptoe” in David Icke’s parlance.

4 months, 2 weeks ago

2019 will likely be the worst year for TV broadcaster blackouts. What're your reactions?

2 years, 6 months ago

The Broadcaster Blackout Games, and The Crisis Continues, SMH!

I've got more bad news, Meredith has blackout its TV stations on Dish Network, and I'll explain in this video. Plus, I will censure and condemn Meredith for this nonsense. What're your reactions?

Yes, I will mention the corrupted NAB as well! Sadly, Corruption is Not The Norm!

2 years, 6 months ago

First, Nexstar blackout their stations on DIRECTV, now Meredith going to blackout DISH subscribers if a new deal isn't reached by July 15th. This is Not Good News! I'll tell you more in this video, what're your reactions? Retransmission Consent and the so-called 1992 Cable act is a joke, so as the NAB aka The So-Called National Association of Broadcasters. No wonder why the 2010s is not kind to Cable and Satellite TV Providers at all!

2 years, 6 months ago