#ochrona

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
3 część sesji badawczej. Sesja powstała w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wpływu technologi 5G na nasze zdrowie. Możliwości ochrony, technologie chroniące człowieka przed promieniowaniem 5G. Przyszłość bez 5G. Opis planu fizycznego, emocjonalnego, mentalnego, DNA i mózgu, działających bez zakłóceń 5G i innych negatywności. Istnienie na Ziemi pozytywnego systemu telekomunikacji, który może zastąpić 5G. Nasza przyszłość na Nowej Ziemi. Intencją moich sesji, nawet gdy zajmuję się tematami mogącymi niepokoić, zawsze jest poszerzenie zrozumienia tematu i przede wszystkim odnajdywanie rozwiązań.

3 months, 2 weeks ago