#ontvolking

De dochter van de oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, is uit de schaduw getreden en heeft een huiveringwekkende bedreiging tegen de mensheid geuit.

Volgens Nicole Schwab bereidt de wereldwijde elite zich voor op het uitrollen van permanente "klimaatlockdowns" of je het nu leuk vindt of niet - en je kunt maar beter wennen aan het idee, want je kunt er niets aan doen.

Schwab's dochter zegt dat de plannen van de mondiale psychopaten (elite) voor een zogenaamde "nieuwe mensheid" zo ver gevorderd zijn dat er niets is dat gewone mensen zoals jij en ik kunnen doen om ze te stoppen. Maar er is een fatale fout in de agenda van de globalist die we kunnen gebruiken om hun plannen uit te buiten en te bederven

4 months ago

Wie heeft de arrogantie om te beslissen over een van de meest fundamentele beslissingen? Blijkbaar de door Bill Gates gecontroleerde WHO, die een zwangerschap schadende vaccinatie heeft toegediend aan vrouwen in Kenia. Een duivelse agenda, met sterke bewijzen gedocumenteerd door Andrew Wakefield, Robert F. Kennedy en Children's Health Defense.

6 months, 2 weeks ago

Het door Pfizer verborgen gehouden plan tot volkerenmoord, keert zich tegen hen. Kla.TV oprichter Ivo Sasek geeft hier commentaar op explosieve Pfizer-documenten die op gerechtelijk bevel openbaar zijn gemaakt in plaats van 75 jaar verzegeld. Pfizer hield duidelijk rekening met de "tijdbom dood door vaccinatie" nog voor de vaccinatie begon, maar niet met de hoorbare kreet van vaccinatie-doden uit velerlei statistieken. Het Duitse pensioenfonds bijvoorbeeld klaagde nog over een tekort van 6,5 miljard euro voordat de Covid-vaccinatie begon! Nu echter, nog geen twee jaar na de start van de Covid-vaccinatie, verwacht het door het hoge aantal doden een overschot van € 2,1 miljard. Dat is een ‘winst’ van 8600 x 1 miljoen! Een opzienbarende "Doden-Countdown Tussenstop".

7 months ago

Het dossier “Koning Charles III” geeft een heel ander beeld dan wat de massamedia presenteren. Die laten aan miljoenen tv-kijkers over de hele wereld als het ware een koninklijke schijnwereld, een illusie door middel van een pompeus geënsceneerde kroning zien, terwijl in werkelijkheid er achter de muren van de prachtige paleizen iets heel anders speelt. Hoe is het mogelijk dat een pedofilie-sympathisant en potentiële huurmoordenaar tot koning wordt gekroond en er geen tegengeluid is?

7 months ago

In 2022 heeft het beeld van de politie als vriend en helper bij grote delen van de bevolking opnieuw een deuk gekregen. Of het nu gaat om de overdreven strengheid waarmee politieagenten bij sommige demonstraties tegen vreedzame demonstranten optraden. Of de huiszoekingen en inbeslagnames bij critici van coronamaatregelen en de gevangenneming van diverse activisten. Dit alles liet niet alleen een bittere smaak na, maar riep ook vragen op: Waar zijn we nu beland, en hoe - in vredesnaam - zijn we daar gekomen?

9 months, 3 weeks ago

De aanklacht tegen de separatisten en Rusland is evenwel tot op heden niet gebaseerd op harde feiten ...

9 months, 4 weeks ago

De Verenigde Naties rollen momenteel Agenda 2030 uit, met de beruchte "duurzaamheidsdoelen". Dit wereldwijde project wil elk aspect van het menselijk bestaan volledig veranderen: voedsel, seksualiteit, familie, werk, financiën, gezondheid, onderwijs, alles! Dit zal zogenaamd een einde maken aan armoede, honger, ongelijkheid, ziekte en andere slechte dingen. Een voormalig uitvoerend directeur die twee decennia bij de VN werkte, vertelt een ander verhaal. Hij legt uit dat de VN wordt gecontroleerd door criminelen die de VN gebruiken om zichzelf te verrijken en de mensheid tot slaaf te maken.

10 months, 1 week ago

In zijn presentatie op de 18e AZK opent Heiko Schöning onze ogen voor de mate waarin de wereld wordt geteisterd door bio-terrorisme. Schöning laat niet alleen zien, hoe al in een vroeg stadium de basis werd gelegd voor een gigantisch crimineel kartel bestaande uit politici, banken, bedrijven, media, etc., hij presenteert ook een uitweg: een vreedzame, onderzoekende, gezamenlijke we

11 months ago

Zur Entwicklung von 6G hat die EU das Projekt Hexa-X ins Leben gerufen. Das 6G-Netz soll etwa ab 2030 in Betrieb gehen. Doch wozu ist die extrem hohe 6G-Datenübertragung überhaupt notwendig? Erfahren Sie in dieser Sendung, welche erschreckenden Ziele mit diesem Projekt verfolgt werden

11 months ago