#politickémimovládky

20:30 - 22:30 (21.05.2021)

Otázky a záver…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-24-2021-05-21/

3 weeks, 4 days ago

20:30 - 22:30 (16.04.2021)

Aké by to mohlo byť a čo pre to robiť ?…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-23-2021-04-16/

2 months ago

20:30 - 22:30 (19.03.2021)

Prečo to robia ?…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-22-2021-03-19/

3 months ago

20:30 - 22:30 (15.01.2021)

Kam to smeruje ?…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-20-2021-01-15/

5 months ago

20:30 - 22:30 (11.12.2020)

Čo je na tom zlé ? 8 – globálny kapitalizmus…

Niektoré politické mimovládky priamo presadzujú víziu globálnej trhovej ekonomiky s čo najmenšou rolou štátu a čo najväčšou dereguláciou pre súkromný sektor. Iné sa sústreďujú skôr na zmierňovanie niektorých sociálnych a ekologických dopadov trhového hospodárstva (hlavne vyzývaním k spotrebiteľskej zodpovednosti) a snažia sa firmy motivovať, aby časť svojich ziskov previedli na prosociálne aktivity.

Obe tieto skupiny politických mimovládok však majú spoločné to, že nekritizujú (resp. len v minimálnej miere) základné štrukturálne problémy globalizovanej trhovej ekonomiky, hlavne prílišnú koncentráciu kapitálu v rukách veľkých nadnárodných korporácií, ktorá deformuje trh a mnohé krajiny dostáva prakticky do závislej pozície (v akademickej sfére sa používajú pojmy ako „závislá trhová ekonomika“ či „rentiérsky kapitalizmus“).

Ďalším často opomínaným problémom je egoizmus, na ktorom je súčasná forma kapitalizmu de facto založená, ako i nárast konzumnej kultúry, keď „nákupné“ sviatky postupne nahrádzajú pestrosť tradičných kultúr s ich morálnymi odkazmi.

V poslednej relácii z cyklu „Čo je na tom zlé“ (téme sme sa sčasti venovali aj v relácii Korupcia globálnej oligarchie 2) si v stručnosti zhrnieme tieto problémy a načrtneme základné myšlienky možných alternatívnych riešení v oblasti ekonomiky, rešpektujúc pritom fakt, že ide o veľmi komplexnú problematiku.

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek…
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-19-2020-12-11/

6 months, 1 week ago

20:30 - 22:30 (20.11.2020)

Čo je na tom zlé ? 7 – jednostranne prozápadná geopolitika…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-18-2020-11-20/

6 months, 4 weeks ago

20:30 - 22:30 (16.10.2020)

Čo je na tom zlé ? 6 – multikulturalizmus a migrácia…

O multikulturalizme, diverzite a migrácii sa dnes diskutuje vo veľkom. V tejto relácii si ukážeme, že aj za touto agendou je istá časť pravdy: prvoradé sú vlastnosti konkrétneho človeka, hlavne morálka a živý kontakt medzi kultúrami môže naozaj prinášať vedecké, kultúrne, ale aj ľudské obohatenie.
Na druhej strane je však veľmi otázne, či multikulturalizmus v podobe, ako je presadzovaný na Západe a ako je aj politickými mimovládkami pretláčaný u nás, nemá viac nevýhod ako výhod.
V relácii si načrtneme niekoľko základných argumentov svedčiacich v neprospech multikulturalizmu, ktoré v hlavnom mediálnom prúde nie sú takmer vôbec reflektované:
• etnocentrizmus, preferencia nám podobných, má biologické základy;
• medzi národmi a rasami sú značné rozdiely v rôznych črtách, vrátane rôznych druhov inteligencie;
• rôzne kultúry vychádzajú z odlišných predpokladov a hodnôt, ktoré sú v niektorých prípadoch nezlučiteľné (napr. šaría vs. kontinentálny systém práva, zákaz zobrazovania Mohameda vs. sloboda prejavu, tolerancia homosexuality vs. trestanie prejavov homosexuality a pod.);
• ak sa pozrieme do histórie, množstvo konfliktov vzniklo práve preto, že štátne hranice nekopírovali etnické hranice;
• ak sa pozrieme na históriu Európy, diverzita aj inak veľmi podobných kultúr prispela k množstvu konfliktov;
• na Slovensku ani napriek desaťročiam snáh nebol „rómsky problém“ vyriešený; načo zvyšovať diverzitu ešte viac, keď sme nevyriešili problémy ani ohľadom tej menšiny, s ktorou žijeme spoločne už storočia?
• v prípade Slovenska je multikulturalizmus zavádzaný proti vôli väčšiny ľudí – tým pádom môže len ťažko smerovať k harmonicky fungujúcej spoločnosti.

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-17-2020-10-16/

8 months ago

20:30 - 22:30 (18.09.2020)

Čo je na tom zlé ? 5 – LGBTIQ+ agenda…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-16-2020-09-18/

9 months ago

20:30 - 22:30 (21.08.2020)

Čo je na tom zlé 4 – LGB agenda…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-15-2020-08-21/

9 months, 3 weeks ago

20:30 - 22:30 (17.07.2020)

Čo je na tom zlé ? 3 – Feminizmus…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-14-2020-07-17/

11 months ago

20:30 - 22:30 (26.06.2020)

Čo je na tom zlé ? 2 – Ideológia proti prírode…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-13-2020-06-26/

11 months, 3 weeks ago

20:30 - 22:30 (15.05.2020)

Čo je na tom zlé ? 1 – Úvod a celkový prehľad…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-12-2020-05-15/

1 year, 1 month ago

20:30 - 22:30 (17.04.2020)

Kto platí politické mimovládky ?…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-11-2020-04-17/

1 year, 1 month ago

9:00 - 11:00 (04.02.2020)

Korupcia globálnej oligarchie 2…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek…
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-10-2020-02-04/

1 year, 4 months ago

20:30 - 22:30 (22.11.2019)

Financie 3 – Korupcia globálnej oligarchie…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek…
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-09-2019-11-22/

1 year, 6 months ago

20:30 - 22:30 (20.09.2019)

témy :
– Či existuje globálna oligarchia ?
– Kým je tvorená ?
– Ako vzájomne prepojená ?
– Aké názorové prúdy v spoločnosti presadzuje ?
– A teda, aký vplyv má na demokraciu ?…

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek…
moderuje : Boris Koroni

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/politicke-mimovladky-07-2019-06-21/

1 year, 8 months ago