#reiner

International Heavyweight Lawyer Dr. Reiner Fuellmich's speech on July 24th, 2021 in London at the Worldwide Rally for Freedom. Dr. Fuellmich and his team of lawyers are taking on the propaganda and tyrannical mandates that aren't backed by science and that studies convey mimic a WW3 situation.

1 day, 13 hours ago

ซับไทย. Dr. Martin tells us about the biological weapon injected worldwide.
สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างคำบรรยายภาษาไทยให้ดีขึ้น นี่คือวิดีโอเดียวกันกับคำบรรยายภาษาอังกฤษ: https://www.bitchute.com/video/ZXre2SWDskVJ/
ผลข้างเคียงของวัคซีน Astrazeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Johnson & Johson ทั่วโลก:
👉🏻 https://docs.google.com/document/d/1Iwj9SaagsZ20e3O4oqhGiJzZ_6ecXK1xGHgiZZx5w7Q/edit?usp=sharing

NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases: https://www.niaid.nih.gov
Le site du Dr Martin: http://www.davidmartin.world/about/
https://patents.justia.com/patent/7776521
https://patents.justia.com/patent/7220852
https://patents.justia.com/patent/7151163
https://patents.justia.com/patent/6372224

การประชุมของ Reiner Fuellmich สำหรับการเตรียมคดีกับ WHO สำหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3
https://corona-ausschuss.de/en/sessions/
https://corona-ausschuss.de/en/
https://t.me/ReinerFuellmich
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://t.me/Corona_Ausschuss

Original video: https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-60-Die-Zeit-ist-kein-flacher-Kreis-5-Martin:f

6 days, 23 hours ago

English subtitle. Dr. Martin tells us about the biological weapon injected worldwide.
ผลข้างเคียงของวัคซีน Astrazeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Johnson & Johson ทั่วโลก:
👉🏻 https://docs.google.com/document/d/1Iwj9SaagsZ20e3O4oqhGiJzZ_6ecXK1xGHgiZZx5w7Q/edit?usp=sharing

NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases: https://www.niaid.nih.gov
Le site du Dr Martin: http://www.davidmartin.world/about/

การประชุมของ Reiner Fuellmich สำหรับการเตรียมคดีกับ WHO สำหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3
https://corona-ausschuss.de/en/sessions/
https://corona-ausschuss.de/en/
https://t.me/ReinerFuellmich
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://t.me/Corona_Ausschuss

Original video: https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-60-Die-Zeit-ist-kein-flacher-Kreis-5-Martin:f

1 week ago

Le Dr Martin nous parle de l'arme biologique injectée au niveau mondiale.
On apprend également qu'Anthony Faucy avait déjà tenté de "lancer" ses fameux "vaccins à ARN synthétique ", et qu'il a vu ses propres brevets rejetés par l'office des brevets.
Extraits:
"toute affirmation selon laquelle ce pathogène est en quelque sorte unique ou nouveau s'effondre à cause des séquences de gènes réelles qui sont publiées dans le dossier de brevet."
"C'est le problème depuis le tout début de ce que l'on prétend être une pandémie : nous n'avons aucune preuve que l'altération de la séquence génétique ait une quelconque signification clinique. Il n'y a pas eu un seul papier publié par qui que ce soit qui ait établi que tout ce qui est nouveau depuis novembre 2019 se distingue cliniquement de tout ce qui est antérieur à novembre 2019"
interview de la 60e session du Comité d'enquête Corona, diffusée en direct le 9 juillet 2021, que l'on peut trouver sur la chaîne Corona Ausschuss - Ausweichkanal.
Le Dr David Martin donne des détails TRÈS précis sur les énormes incohérences qui enveloppent "l'épidémie du siècle", s'appuyant sur les demandes de brevets associés au Sars cov 2 et aux financements liés, ce que surveille de l'entreprise est depuis 1998 le plus grand souscripteur au monde d'actifs incorporels utilisés en finance dans 168 pays, comprenant l'intégralité du corpus de tous les brevets, demandes de brevet, subventions fédérales, dossiers d'approvisionnement, dossiers gouvernementaux, etc...
Le Dr David Martin et son équipe ont analysé plus de 4000 brevets déposés avant 2019 sur le SARS-CoV-2, les tests et les traitements du COVID19. Chaque étape de la vidéo permet de comprendre l'origine du virus, l'organisation d'un business très lucratif et les évidents conflits d'intérêt d'un grand nombre de laboratoires pharmaceutiques dont les noms sont clairement cités.
Le Dr Martin préside la société MCA International Risk Management, de notoriété internationale pour avoir réalisé les enquêtes autour des attaques par l'anthrax. De par son activité, la société assure depuis 1998 la plus grande veille en matière de propriété intellectuelle (brevets déposés dans 168 pays), mais également de subventions fédérales et de nombreux dossiers administratifs dont ceux du CDC.
Le Dr David E. Martin est le fondateur et président de M·CAM Inc., le leader international du financement de l'innovation, du commerce et du financement des actifs incorporels. Il est le développeur du premier indice quantitatif d'actions publiques basé sur l'innovation et est le Managing Partner des Purple Bridge Funds. Il est le créateur du premier indice quantitatif d'actions publiques au monde - le CNBC IQ100 alimenté par M·CAM. Activement engagé dans l'économie éthique mondiale"...

NIAID, National Institute of Allergy and Infectious Diseases: https://www.niaid.nih.gov
Le site du Dr Martin: http://www.davidmartin.world/about/
Les liens des brevets CDC de 2003 ici sur la séquence génétique du SARS-Cov1, et la méthode de détection par PCR https://patents.justia.com/patent/7776521
https://patents.justia.com/patent/7220852
Liens du brevet de Sequoia Pharmaceutical ici (le traitement du SARSCov1 déposé 3 jours après que le CDC dépose son brevet de la séquence génétique) https://patents.justia.com/patent/7151163
Brevet de Pfizer sur la séquence génétique du canine coronavirus et vaccin basé sur la protéine Spike, maladie chez les chiens), 2000 https://patents.justia.com/patent/6372224

Les passages où Dr Reiner Fuellmich fait des traductions en Allemand ont été supprimées pour écourter la séquences. Elles sont toujours présentes dans la vidéo d'origine.

Vidéo original: https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-60-Die-Zeit-ist-kein-flacher-Kreis-5-Martin:f
Site des investigations de l'avocat Reiner Fuellmich:
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5
https://corona-ausschuss.de/en/sessions/
https://corona-ausschuss.de/en/
https://t.me/ReinerFuellmich
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://t.me/Corona_Ausschuss

Source: https://rumble.com/vk2x3y-reiner-fuellmish-pandemic-fraud-version-intgrale-1h20.html

1 week ago

แปลไทย
เพื่อนรัก. มีบางอย่างเกิดขึ้น
หน้าผากที่ยึดมั่นโดยผู้ผลิตของ Corona กำลังร่วนและการละลายและเพราะพลังของเราพลังแห่งมนุษยชาติยิ่งใหญ่กว่าพลังของผู้ที่อยู่อีกด้านหนึ่ง
แต่ในมนุษย์มนุษยชาติที่มีอารมณ์ของมันจะเหนือกว่าการแปลงเป็นดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
ฉันบอกว่าหลังจากคณะกรรมการสอบสวนใน Corona de Berlin ได้รับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2020 ได้ยินคำให้การมากกว่า 110 ผู้เชี่ยวชาญที่เคารพนับถืออย่างสูงจากทั่วโลกในประเด็นต่อไปนี้:
- อะไรคืออันตรายของไวรัส
- อะไรคืออันตรายของมาตรการต่อต้านโคโรนาสำหรับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์และเศรษฐกิจ
- และความน่าเชื่อถือของการทดสอบ PCR ของ Drosten ที่รองรับมาตรการเหล่านี้ทั้งหมดในโลก

และในระหว่างนี้แม้ผู้ที่ยอมรับว่าไวรัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือกึ่งเทียมหรือเป็นธรรมชาติไม่มีอันตรายกว่าไข้หวัดใหญ่ธรรมดาที่มีอัตราการตายของการติดเชื้อ 1.4% และผลที่ตามมาสิงคโปร์เห็นด้วยและระงับทั้งหมด มาตรการ
มาตรการเหล่านี้ยังเป็นอันตรายถึงตายและทำลายล้างว่ามันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามและการทดสอบ PCR ของ Drosten ซึ่งได้รับการประกาศโดยผู้ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ Bill Gates และจีนเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการติดเชื้อที่ตรวจจับเป็น การฉ้อโกงอื้อฉาว
ครั้งแรกการทดสอบ PCR ไม่สามารถตรวจจับการติดเชื้อและประการที่สองการทดสอบ PCR Drosten ที่มี 45 รอบการขยายจะได้รับผลบวกปลอม 100% สำหรับกรณีของ Corona เนื่องจากจาก 24 รอบการทดสอบไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์และ 35 รอบมันผลิตอย่างน้อย 97 ผลบวกปลอมตาม Dr. Mike Yeadon อดีตรองประธานของ Pfizer
เป็นกรณีที่เรียกว่าจริง ๆ ที่ได้รับการทดสอบโดยใช้การทดสอบนี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการกำหนดความเร่งด่วนด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ตัวย่อสำหรับที่อื่นจาก Public Health Emergency of International Concern "เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของความกังวลระหว่างประเทศ" คือ "PHEIC" ออกเสียง "fake" ("fake" = เท็จ)
การพิจารณาความเร่งด่วนด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพันธมิตรระดับโลกของอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพูดถึงการฉีดวัคซีนที่เป็นความตั้งใจที่แท้จริงของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นเพียงบนพื้นฐานของความเร่งด่วนด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศนี้คือ พื้นฐานของภาวะฉุกเฉินนี้เป็นไปได้ตามกฎของใครในการใช้ยาเสพติดที่ไม่ได้ทดสอบกับมนุษย์โดยเบมีการอนุมัติฉุกเฉินนี้ มาตรการอื่น ๆ , ระยะทางสังคม, การคุมขัง, พอร์ตหน้ากาก, ฯลฯ เท่านั้นที่ให้บริการเพื่อให้ประชากรในมือข้างหนึ่งเหตุผลที่สามารถมองเห็นได้ในความตื่นตระหนกเช่นกันลวงตาสร้างขึ้นเท่านั้น
โดยการดำเนินงานทางจิตวิทยาและในทางกลับกันเพื่อปราบปรามมันเพื่อให้ยอมรับการฉีดวัคซีนที่เรียกว่า

ในความเป็นจริงแน่นอนว่าการฉีดวัคซีนเหล่านี้เป็นการบำบัดด้วยยีนทดลองโดยไม่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ฐาน พวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะเป็นและไม่จำเป็นแม้แต่น้อย
ก่อนอื่นไม่มีหลักฐานการระบาดใหญ่ การทดสอบ PCR ปลอมของ Drosten เท่านั้นที่มีผลบวกเท็จของเธอคือการฉุกเฉินด้านสุขภาพระหว่างประเทศที่รับผิดชอบตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ประการที่สองมีวิธีการรักษาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นกฎทั่วไประบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์มีความพร้อมมากที่จะต่อสู้กับไวรัสแม้แต่คนที่สร้างโดยมนุษย์
นอกเหนือจากนี้การฉีดวัคซีนขาดประสิทธิภาพในการศึกษาล่าสุดของบันทึกทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ Pfizer BioNTech
และเพื่อมงกุฎวัคซีนเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งที่ได้รับหลักฐานจากตัวเลขอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา

ตาม "VAERS" การลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีน 45,000 เสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนใน 180 วันนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการฉีดวัคซีนที่เรียกว่าเหล่านี้
อย่างไรก็ตามในขณะที่เพื่อนร่วมงานของเราทอมฝนได้เรียนรู้จากการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนตัวเลขเหล่านี้ได้รับการเก็บรักษาความลับและตัวเลขเท็จให้ทราบถึงการเสียชีวิตเพียง 11,000 คนหลังจากการฉีดวัคซีน ยิ่งแย่ลงในเวลาปกติก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์สูงสุด 1 ถึง 10% ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน แต่เราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาปกติ สื่อสาธารณะหลักและนักการเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ระดับโลกและองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วโลกทำทุกอย่างในอำนาจของพวกเขาเพื่อให้การบันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องยากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นความเป็นจริงจึงเป็นไปได้มากที่เรากำลังเผชิญกับ 500,000 เสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

สิ่งนี้ทำให้ค่ายอื่น ๆ ตื่นตระหนกเพราะมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่อีกด้านหนึ่งที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจหรืออารมณ์กำลังตกอยู่ในหน้ากากทั้งหมด ตัวอย่างเช่นในฝรั่งเศสรัฐบาลขู่ว่าจะทำให้การฉีดวัคซีนจำเป็นและแนะนำการฉีดวัคซีนภาคบังคับ และในสหรัฐอเมริกาประธานต้องการที่จะตำหนิการสื่อสารส่วนตัวแม้ว่าพวกเขาจะเป็นข้อความที่ถูกต้องซึ่งมีปัญหาเพียงอย่างเดียวคือมันไม่สอดคล้องกับการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดยรัฐบาล
ในระหว่างนี้อินเดียแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมถึงในฝรั่งเศสของการต่อสู้ทางกฎหมายที่มีขนาดใหญ่มากได้รับการริเริ่มหรือกำลังเป็นอยู่... ส่วนที่เหลือของการแปลที่นี่:
https://docs.google.com/document/d/1_RGtWihZktWmb3C9YtswNFUCRuJOBbQVzXcoFW8RgGw/edit?usp=sharing
การประชุมของ Reiner Fuellmich สำหรับการเตรียมคดีกับ WHO สำหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3
https://corona-ausschuss.de/en/sessions/
https://corona-ausschuss.de/en/
https://t.me/ReinerFuellmich
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://t.me/Corona_Ausschuss

1 week ago

Mirror from: https://www.youtube.com/watch?v=Jtc-_0tkeog

Der Corona Ausschuss wurde von vier RechtsanwältInnen gegründet. Er führt eine Beweisaufnahme zur Corona-Krise und den Maßnahmen durch.

Erfahren Sie mehr über den Ausschuss: https://corona-ausschuss.de
Anonyme Hinweise an den Corona-Ausschuss: https://securewhistleblower.com
Telegram Ausschuss: https://t.me/s/Corona_Ausschuss
Telegram OVALmedia: https://t.me/s/OVALmedia

Nur durch Ihre Spende ist die Arbeit des Ausschusses möglich.
Spendenbescheinigungen können wir derzeit leider noch nicht ausstellen.

Rechtsanwaltsanderkonto/Treuhandkonto:

Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich
Verwendungszweck: “Spende Corona-Ausschuss”

IBAN: DE06 3701 0050 0989 9305 04
BIC: PBNKDEFFXXX
_______________________________________

Die Stiftung Corona Ausschuss ist Produzentin der Live Streams und inhaltlich verantwortlich.

OVALmedia Berlin GmbH verantwortet die technische Übertragung. Beide finanzieren ihre Arbeit durch Spenden. Bitte unterstützen Sie auch OVALmedia.

Überweisung:
Name: Robert Cibis
IBAN: DE93 7603 0080 0200 8728 18
BIC: CSDBDE71

Paypal:
OVALmedia Berlin GmbH
https://www.paypal.com/paypalme/ovalm...

2 weeks, 2 days ago

Audition with Dr Reiner Füllmich for international lawsuit Nuremberg II.
Subject: WHO International Health Regulation, GAVI immunity in Switzerland, SwissMedic implication

« Entretien en audition avec Dr Reiner Füllmich qui prépare le procès Nuremberg II ».
Sujet : OMS, GAVI et SwissMedic

www.astridstuckelberger.com

3 weeks, 6 days ago

The New Nuremberg Trials 2021

A team of over 100 lawyers and over 10,000 medical experts led by Dr. Reiner Fuellmich have begun legal proceedings against the CDC, WHO & the Davos Group for crimes against humanity. Fuellmich and his team present the faulty PCR test and the order for doctors to label any comorbidity death as a Covid death as fraud. The PCR test was never designed to detect pathogens and is 100% faulty at 35 cycles. All the PCR tests overseen by the CDC are set at 37 to 45 cycles. The CDC admits that any tests over 28 cycles are not admissible for a positive reliable result. This alone invalidates over 90% of the alleged covid cases / ”infections” tracked by the use of this faulty test.

In addition to the flawed tests and fraudulent death certificates, the “experimental” vaccine itself is in violation of Article 32 of the Geneva Convention. Under Article 32 of the 1949 Geneva Convention IV, “mutilation and medical or scientific experiments not necessitated by the medical treatment of a protected person” are prohibited. According to Article 147, conducting biological experiments on protected persons is a grave breach of the Convention.

The “experimental” vaccine is in violation of all 10 of the Nuremberg Codes which carry the death penalty for those who seek to violate these International Laws.

The “vaccine” fails to meet the following five requirements to be considered a vaccine and is by definition a medical “experiment” and trial:

Provides immunity to the virus
This is a “leaky” gene therapy that does not provide immunity to Covid and claims to reduce symptoms yet double-vaccinated are now 60% of the patients requiring ER or ICU with covid infections.

Protects recipients from getting the virus
This gene-therapy does not provide immunity and double-vaccinated can still catch and spread the virus.

Reduces deaths from the virus infection
This gene-therapy does not reduce deaths from the infection. Double-Vaccinated infected with Covid have also died.

Reduces circulation of the virus
This gene-therapy still permits the spread of the virus as it offers zero immunity to the virus.
Reduces transmission of the virus
This gene-therapy still permits the transmission of the virus as it offers zero immunity to the virus.

3 weeks, 6 days ago

A lot of information here.
IMO Whitney Webb is astonishing.

4 weeks, 1 day ago

A minha entrevista ao advogado Reiner Fuellmich a 10/04/2021
Perguntei quais as ligações, os objetivos, onde estamos e que provas temos. Ele fala da recente vitória em um Tribunal alemão. E ainda uma mensagem para todos os advogados portugueses.

1 month ago

Reiner Fuellmich on Jerm warfare - There is light at the end of the tunnel!
-----------------------------------
อย่าใช้ "วัคซีน" นี้ ไม่ใช่วัคซีน แต่เป็นยีนบำบัดทดลอง
วัคซีนนี้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของโควิด-19 ในร่างกายของผู้คนที่ฉีด ยิ่งคนฉีดเยอะยิ่งมีปัญหาเรื่องโควิดในประชากร นอกจากนี้ หลายคนจะเสียชีวิตจากผลข้างเคียงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ "วัคซีน" นี้จะทำให้เป็นหมันในหลายๆ คน
มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับ COVID-19 เช่น (ivermectin + doxycycline + zinc + vitamin C&D) หากแพทย์ในประเทศของคุณไม่ตกลงที่จะให้การรักษานี้กับผู้ป่วย covid-19 อาจหมายความว่าเจ้าหน้าที่ในประเทศของคุณมี ได้รับความเสียหายจาก WHO ห้องปฏิบัติการฉีดวัคซีน Bill Gates หรือมูลนิธิ Rockefeller สำหรับแผน "Great Reset" และการลดจำนวนประชากรโลก ปฏิเสธ "การฉีดวัคซีน" นี้โดยเด็ดขาด

พวกเขาภูมิใจที่ได้รับวัคซีน… มันฆ่าพวกเขา! https://www.bitchute.com/video/zrStuDZFkEFS/
https://docs.google.com/document/d/1KGbgDrOrQOjWBsv27XORvONH8KLCy6R0UtdICdGAmtc/edit?usp=sharing
QR code ของช่องนี้ พิมพ์แล้วแชร์รอบตัวคุณ : https://cutt.ly/0myUvt8

1 month ago

1940 Israeli Holocaust survivors Vera Sharav and Dr. Reiner Fuellmich talk about genocide around the world.
สัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอิสราเอล Vera Sharav (ผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนสาธารณะและผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Alliance for Human Research Protection (AHRP)) สัมภาษณ์โดย Dr. Reiner Fuellmich (ทนายความชาวเยอรมัน) สารของเธอมีพลังมหาศาลและเกี่ยวข้องกับลัทธิฟาสซิสต์ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ภายใต้หน้ากากของโรคระบาดใหญ่

ตัดขาดจากคณะกรรมการสอบสวนโรคโคโรนา 44 -- https://www.youtube.com/watch?v=Xb9dpuKaDrM

อ่านบันทึกข้อมูลเชิงลึก 7 นาทีแรกของเธอเกี่ยวกับนาซีเยอรมนี และความคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นในวันนี้เกี่ยวกับการบำบัดด้วยพลังงานที่นี่:
https://www.energytherapy.biz/2021/03/26/israeli-holocaust-survivor-vera-sharav-and-dr-reiner-fuellmich-talk-global-genocide/

Interview with Israel holocaust survivor Vera Sharav (public advocate for human rights and the founder and president of the Alliance for Human Research Protection (AHRP)) interviewed by Dr. Reiner Fuellmich (German lawyer). Her message is extremely powerful and pertinent to today's rising medical fascism, under the guise of a pandemic.

Cut from Corona investigative committee Nr. 44 -- https://www.youtube.com/watch?v=Xb9dpuKaDrM

Read a transcript of the first 7 minutes of her insights into Nazi Germany and the parallels that are going on today on Energy Therapy here:
https://www.energytherapy.biz/2021/03/26/israeli-holocaust-survivor-vera-sharav-and-dr-reiner-fuellmich-talk-global-genocide/

QR code ของช่องนี้ พิมพ์แล้วแชร์รอบตัวคุณ : https://cutt.ly/0myUvt8

video origin post: https://www.youtube.com/watch?v=PdlWhuUFuKs (may censored soon)
-----------------------------------
อย่าใช้ "วัคซีน" นี้ ไม่ใช่วัคซีน แต่เป็นยีนบำบัดทดลอง
วัคซีนนี้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของโควิด-19 ในร่างกายของผู้คนที่ฉีด ยิ่งคนฉีดเยอะยิ่งมีปัญหาเรื่องโควิดในประชากร นอกจากนี้ หลายคนจะเสียชีวิตจากผลข้างเคียงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ "วัคซีน" นี้จะทำให้เป็นหมันในหลายๆ คน
มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับ COVID-19 เช่น (ivermectin + doxycycline + zinc + vitamin C&D) หากแพทย์ในประเทศของคุณไม่ตกลงที่จะให้การรักษานี้กับผู้ป่วย covid-19 อาจหมายความว่าเจ้าหน้าที่ในประเทศของคุณมี ได้รับความเสียหายจาก WHO ห้องปฏิบัติการฉีดวัคซีน Bill Gates หรือมูลนิธิ Rockefeller สำหรับแผน "Great Reset" และการลดจำนวนประชากรโลก ปฏิเสธ "การฉีดวัคซีน" นี้โดยเด็ดขาด

พวกเขาภูมิใจที่ได้รับวัคซีน… มันฆ่าพวกเขา! https://www.bitchute.com/video/zrStuDZFkEFS/
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนไทยกำลังดำเนินไปอย่างไม่มีอุปสรรคจากกลุ่มชนชั้นนำของโลกโดยใช้วัคซีนทดลองของพวกเขา
👉🏻 https://drive.google.com/file/d/1BVTnHfGcAhvIHm-wjH3vWJ_hME4bYXs6/view?usp=sharing
ผลข้างเคียงของวัคซีน Astrazeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Johnson & Johson ทั่วโลก:
👉🏻 https://docs.google.com/document/d/1Iwj9SaagsZ20e3O4oqhGiJzZ_6ecXK1xGHgiZZx5w7Q/edit?usp=sharing
QR code ของช่องนี้ พิมพ์แล้วแชร์รอบตัวคุณ : https://cutt.ly/0myUvt8

1 month ago

Reiner Fuellmich Interview April 2021, lawsuits against world governments, for crimes against humanity.
ดร.ไรเนอร์ ฟูลมิช เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในโลกในปัจจุบันถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เนื่องจากไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์หรือเหตุผล

Dr. Reiner Fuelmich จากเมืองเบรเมิน ประเทศเยอรมนี ก่อนร่วมงานกับสำนักงานกฎหมาย ดร. ฟูลมิช เขาเคยทำงานในธุรกิจธนาคารของ Deutsche Bank ในเยอรมนีและญี่ปุ่น Fuellmich ได้ตีพิมพ์บทความและหนังสือต่างๆ ในสาขากฎหมายการธนาคาร กฎหมายการแพทย์ และกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ และเคยสอนในฐานะศาสตราจารย์และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในเยอรมนีและเอสโตเนีย เว็บไซต์: https://www.fuellmich.com/

วิดีโอนี้ถูกอัปโหลดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของ Dr. Reiner Fuellmich ยังคงออนไลน์อยู่ในความสนใจของสาธารณสมบัติ

อย่าใช้ "วัคซีน" นี้ ไม่ใช่วัคซีน แต่เป็นยีนบำบัดทดลอง
วัคซีนนี้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของโควิด-19 ในร่างกายของผู้คนที่ฉีด ยิ่งคนฉีดเยอะยิ่งมีปัญหาเรื่องโควิดในประชากร นอกจากนี้ หลายคนจะเสียชีวิตจากผลข้างเคียงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ "วัคซีน" นี้จะทำให้เป็นหมันในหลายๆ คน
มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับ COVID-19 เช่น (ivermectin + doxycycline + zinc + vitamin C&D) หากแพทย์ในประเทศของคุณไม่ตกลงที่จะให้การรักษานี้กับผู้ป่วย covid-19 อาจหมายความว่าเจ้าหน้าที่ในประเทศของคุณมี ได้รับความเสียหายจาก WHO ห้องปฏิบัติการฉีดวัคซีน Bill Gates หรือมูลนิธิ Rockefeller สำหรับแผน "Great Reset" และการลดจำนวนประชากรโลก ปฏิเสธ "การฉีดวัคซีน" นี้โดยเด็ดขาด

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3
https://corona-ausschuss.de/en/sessions/
https://corona-ausschuss.de/en/
https://t.me/ReinerFuellmich
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://t.me/Corona_Ausschuss

QR code ของช่องนี้ พิมพ์แล้วแชร์รอบตัวคุณ : https://cutt.ly/0myUvt8

1 month ago

ดร.ไรเนอร์ ฟูลมิช เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในโลกในปัจจุบันถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เนื่องจากไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์หรือเหตุผล

Dr. Reiner Fuelmich จากเมืองเบรเมิน ประเทศเยอรมนี ก่อนร่วมงานกับสำนักงานกฎหมาย ดร. ฟูลมิช เขาเคยทำงานในธุรกิจธนาคารของ Deutsche Bank ในเยอรมนีและญี่ปุ่น Fuellmich ได้ตีพิมพ์บทความและหนังสือต่างๆ ในสาขากฎหมายการธนาคาร กฎหมายการแพทย์ และกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ และเคยสอนในฐานะศาสตราจารย์และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในเยอรมนีและเอสโตเนีย เว็บไซต์: https://www.fuellmich.com/

วิดีโอนี้ถูกอัปโหลดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของ Dr. Reiner Fuellmich ยังคงออนไลน์อยู่ในความสนใจของสาธารณสมบัติ

อย่าใช้ "วัคซีน" นี้ ไม่ใช่วัคซีน แต่เป็นยีนบำบัดทดลอง
วัคซีนนี้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ดังนั้นจึงทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของโควิด-19 ในร่างกายของผู้คนที่ฉีด ยิ่งคนฉีดเยอะยิ่งมีปัญหาเรื่องโควิดในประชากร นอกจากนี้ หลายคนจะเสียชีวิตจากผลข้างเคียงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ "วัคซีน" นี้จะทำให้เป็นหมันในหลายๆ คน
มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับ COVID-19 เช่น (ivermectin + doxycycline + zinc + vitamin C&D) หากแพทย์ในประเทศของคุณไม่ตกลงที่จะให้การรักษานี้กับผู้ป่วย covid-19 อาจหมายความว่าเจ้าหน้าที่ในประเทศของคุณมี ได้รับความเสียหายจาก WHO ห้องปฏิบัติการฉีดวัคซีน Bill Gates หรือมูลนิธิ Rockefeller สำหรับแผน "Great Reset" และการลดจำนวนประชากรโลก ปฏิเสธ "การฉีดวัคซีน" นี้โดยเด็ดขาด

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3
https://corona-ausschuss.de/en/sessions/
https://corona-ausschuss.de/en/
https://t.me/ReinerFuellmich
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://t.me/Corona_Ausschuss

QR code ของช่องนี้ พิมพ์แล้วแชร์รอบตัวคุณ : https://cutt.ly/0myUvt8

1 month ago

ดร.ไรเนอร์ ฟูลมิช เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในโลกในปัจจุบันถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ เนื่องจากไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์หรือเหตุผล

Dr. Reiner Fuelmich จากเมืองเบรเมิน ประเทศเยอรมนี ก่อนร่วมงานกับสำนักงานกฎหมาย ดร. ฟูลมิช เขาเคยทำงานในธุรกิจธนาคารของ Deutsche Bank ในเยอรมนีและญี่ปุ่น Fuellmich ได้ตีพิมพ์บทความและหนังสือต่างๆ ในสาขากฎหมายการธนาคาร กฎหมายการแพทย์ และกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ และเคยสอนในฐานะศาสตราจารย์และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในเยอรมนีและเอสโตเนีย เว็บไซต์: https://www.fuellmich.com/

วิดีโอนี้ถูกอัปโหลดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของ Dr. Reiner Fuellmich ยังคงออนไลน์อยู่ในความสนใจของสาธารณสมบัติ

อย่าใช้ "การฉีดวัคซีน" นี้ มันไม่ใช่วัคซีน แต่เป็นยีนบำบัดทดลอง
วัคซีนนี้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ จึงทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของ COVID-19 ในร่างกายของผู้ที่ได้รับการฉีดยา
ยิ่งมีคนฉีดมากเท่าไร ปัญหาก็จะมากขึ้นกับไวรัสโคโรน่าในประชากร
นอกจากนี้ หลายคนจะเสียชีวิตจากผลข้างเคียงในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และ "การฉีดวัคซีน" นี้จะทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากในคนจำนวนมาก
มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้ง่าย เช่น (ivermectin + doxycycline + zinc + vitamin C&D) ในหลายประเทศ หน่วยงานด้านสุขภาพได้สั่งห้ามแพทย์ไม่ให้ยาไอเวอร์เม็กตินเพื่อทำให้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากขึ้น และทำให้ประชากรกลัวไวรัสนี้ด้วยเหตุนี้จึงผลักดันให้ประชากรได้รับวัคซีน หากแพทย์ในประเทศของคุณไม่ตกลงที่จะให้การรักษานี้กับผู้ป่วย covid-19 หรือหากคุณไม่พบยาไอเวอร์เม็กตินในร้านขายยา อาจหมายความว่าหน่วยงานในพื้นที่ของคุณได้รับความเสียหายจาก WHO, Bill Gates, ห้องปฏิบัติการฉีดวัคซีน, หรือมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์สำหรับ "Great Reset" และแผนการลดจำนวนประชากร ปฏิเสธ "การฉีดวัคซีน" นี้อย่างเด็ดขาด
ขณะนี้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับองค์การอนามัยโลกในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ โดยนำทนายความนานาชาติ Reiner Fuellmich ร่วมกับทนายความอีกประมาณ 100 คนและแพทย์ 1,000 คนจากทั่วโลก

การประชุมของ Reiner Fuellmich สำหรับการเตรียมคดีกับ WHO สำหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3
https://corona-ausschuss.de/en/sessions/
https://corona-ausschuss.de/en/
https://t.me/ReinerFuellmich
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://t.me/Corona_Ausschuss

QR code ของช่องนี้ พิมพ์แล้วแชร์รอบตัวคุณ : https://cutt.ly/0myUvt8
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนไทยกำลังดำเนินไปอย่างไม่มีอุปสรรคจากกลุ่มชนชั้นนำของโลกโดยใช้วัคซีนทดลองของพวกเขา
👉🏻 https://drive.google.com/file/d/1BVTnHfGcAhvIHm-wjH3vWJ_hME4bYXs6/view?usp=sharing
ผลข้างเคียงของวัคซีน Astrazeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Johnson & Johson ทั่วโลก:
👉🏻 https://docs.google.com/document/d/1Iwj9SaagsZ20e3O4oqhGiJzZ_6ecXK1xGHgiZZx5w7Q/edit?usp=sharing

1 month, 1 week ago

IMO Reiner deserves a Nobel prize for saving humanity.
His expose' of what corporations are doing to this world and the human species are mind-boggling.
This video is no exception.

1 month, 1 week ago

Cabin Talk translates Dr. Reiner Fuellmich's speech he made in Berlin in August of 2020. With an international team of lawyers, he's starting litigation on the validity of the PCR test and will take it to court and hold people accountable.

1 month, 1 week ago

Learn Common Law With Knowledge Is Power (Work your way through tabs at the top of page) - http://knowledgeispower-uk.weebly.com/

Meet Your Strawman (Article) - https://www.ruralmoney.com/meet-your-strawman/

Common Law In 10 Minutes (Video) - https://www.bitchute.com/video/AgZYTwDm1giy/

Strawman - The Best Common Law documentary you will find (video) - https://www.bitchute.com/video/GjfLdTpxMAlc/

Common Law Court - Register the living breathing you - https://www.commonlawcourt.com/

COVID19:
The UK Government downgraded the danger of Covid19 from a high consequence infectious disease on 19th March 2020 (1 week BEFORE the first lockdown) - https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid

Global Covid Report - A Brilliant 73 page flip book style article - http://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08

A 113 page pdf full of information from frontline workers & the VAERS - https://drive.google.com/file/d/1YK0JR_lFy88Zu3rcC3L5NvL_Xr3ib6zY/view

18 Reasons I won't be getting a Covid19 'vaccine' - https://www.deconstructingconventional.com/post/18-reason-i-won-t-be-getting-a-covid-vaccine

Covid19 is a manufactured pandemic - https://www.globalresearch.ca/manufactured-pandemic-testing-people-any-strain-coronavirus-not-specifically-covid-19/5707781

Doctor demolishes Covid vaccine - https://davidicke.com/2021/01/12/doctor-demolishes-gates-covid-vaccine-in-devastating-analysis/

If there is no virus why are people dying (article) - https://davidicke.com/2021/01/31/covid-if-there-is-no-virus-why-are-people-dying/

5 Questions to ask people who plan on getting a Covid19 'vaccine' - https://off-guardian.org/2021/02/15/5-questions-to-ask-your-friends-who-plan-to-get-the-covid-vaccine/

Dr Andrew Kaufman - Sars Cov 2 has not been isolated. It doesn't exist (article) - https://andrewkaufmanmd.com/sovi/

A brilliant article explaining why the number of cycles (CT) of the PCR Test is pushing out false positives everywhere - https://childrenshealthdefense.org/defender/pcr-testing-incorrect-use/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=b2c12bbb-ac81-4cb4-9987-6f4bd15c26f0

MP's & SAGE are heavily invested in the vaccine industry - https://naturallyhealthynews.info/investigation-mps-and-sage-heavily-invested-in-vaccine-industry/?smclient=9e1e643a-d9ec-41cf-a803-a15f88e07abe&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

Face masks are neither effective or safe (article) - https://www.technocracy.news/masks-are-neither-effective-nor-safe-a-summary-of-the-science/

Bill Gates: Vaccines are phenomenal profit makers - https://childrenshealthdefense.org/defender/gates-vaccines-phenomenal-profit-makers/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=a7546458-0f14-44d8-8e60-226218335bd8

ILLUMINATI:
The Empire of the City - How 3 independent states controls the world together - https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite177.htm

The UNITED STATES isn't a country, it's a corporation - https://www.serendipity.li/jsmill/us_corporation.htm#definitions

There are 2 Constitutions in the United States - https://www.nationallibertyalliance.org/two-us-constitutions

The Rockefeller's own Western medicine - https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia2/ciencia_industrybigpharma219.htm

The City Of London (The Crown) owns the UNITED STATES - http://truedemocracy.net/hj31/20.html

EXPOSED: All the Queens agents that control the world - https://aim4truth.org/2018/04/17/exposed-all-the-queens-agents-and-corporations-that-control-the-world/

Who Are The Jesuits? - https://stillnessinthestorm.com/2019/06/the-jesuit-order-exposed/

The Crown Empire & The City of London - https://wakeup-world.com/2013/11/05/the-crown-empire-and-the-city-of-london-corporation/

3 Corporations rule the world - https://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world-city-of-london-washington-dc-and-vatican-city

The City of London Empire - https://humansarefree.com/2013/11/the-british-crown-empire-and-the-city-of-london-corporation.html

The Rothschilds, Vatican & City of London - https://humansarefree.com/2014/09/the-top-of-the-pyramid-the-rothschilds-the-vatican-and-the-british-crown-rule-world.html

The Council of 13 - http://www.seawapa.co/2013/11/nwo-crown-council-of-13-bloodlines.html

The Committee of 300 - https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_committee300_11.htm

Empire of the City - https://www.shiftfrequency.com/empire-of-the-city-states-the-crown-washington-dc-the-vatican/

The Real Controllers of Humanity: The Papal Bloodlines - https://www.dtss.us/blog/the-real-controllers-of-humanity-the-papal-bloodlines/

1 month, 2 weeks ago

Our guests are: Dr. Naomi Wolf, Dr. Reiner Fuellmich, Drew Hernandez, Phillip Rizzo, Hirsh Singh

Stay ahead of the censors - Join us warroom.org/join

Aired On: 06/08/2021

Watch:

On the Web: http://www.warroom.org
On Podcast: http://warroom.ctcin.bio
On TV: PlutoTV Channel 240, Dish Channel 219, Roku, Apple TV, FireTV
or on https://AmericasVoice.news

1 month, 2 weeks ago

Mirror van: https://commonsensetv.nl/update-reiner-fuellmich-nieuwe-positieve-ontwikkelingen-rondom-corona-schandaal/

In deze korte video geeft Reiner Fuellmich een korte update over ontwikkelingen m.b.t. de voorbereiding van zijn tribunaal tegen o.a. de overheden en andere verantwoordelijken voor deze grootste misdaad aller tijden.

Hij benadrukt ook nog eens heel duidelijk dat het beruchte Wuhan-virus door NIEMAND op een correcte manier is geïsoleerd. Wat is het “virus” dan precies?

Overmorgen komen wij met nog een ondertitelde video van Reiner Fuellmich van 15 minuten waarin hij uitgebreid uitlegt waar deze oplichting allemaal om draait.

2 months ago

⚖❤Nouvelle Interview de Maître Reiner Fuellmich, avocat: nous avons une bonne chance de réussir

Je vois déjà la lumière au bout du tunnel, le monde y sera bien meilleur. Mais nous ne pourrons pas sauver tout le monde ❤⚖

Source: https://rumble.com/vhjw7x-interview-de-reiner-fuellmich-nous-avons-une-bonne-chance-de-russir.html

2 months, 1 week ago

Mirrored: https://rumble.com/vhg4jb-dr-reiner-fuellmich-in-da-house.html

Rumble — James talks to German-American lawyer Dr Reiner Fuellmich about Nuremberg 2 and why those involved in the Coronavirus scare should be tried for crimes against humanity.

2 months, 1 week ago

⚖❤Reiner Fuellmich à propos de Bill Gates et Great Reset.
James parle à l'avocat germano-américain, le Dr Reiner Fuellmich, de Nuremberg 2 et des raisons pour lesquelles les personnes impliquées dans la peur du coronavirus devraient être jugées pour crimes contre l'humanité.❤⚖

Nouvelle interview ici 👉🏻 https://rumble.com/vhg4jb-dr-reiner-fuellmich-in-da-house.html

👉🏻 http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://stillnessinthestorm.com/2021/05/nuremberg-trial-2-0-is-in-preparation-w-h-o-and-world-leaders-will-have-to-answer-for-crimes-against-humanity/

2 months, 1 week ago

Awaken humanity - Dr Reiner Fuellmich say The Pandemic is CRIME against Humanity

2 months, 2 weeks ago

❤❤❤❤❤❤❤⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖❤❤❤❤❤❤❤
📝 Transcript ENGLISH: (using Google Translate French to English): https://textup.fr/553161l3

Les avocats et les experts médicaux du monde entier affirment disposer de toutes les preuves dont ils ont besoin pour condamner l’OMS, les CDC, le PHE, Bill Gates et les dirigeants mondiaux de «crimes contre l’humanité»

💼 Reiner Fuellmich avance doucement MAIS sûrement. Ce procès pourrait changer la face du monde.

🌊 Source de la vidéo : 
https://youtu.be/c65Mg6rlOoo

📝 Transcript français :
https://textup.fr/553088Vs

Pour ceux qui trouvent le temps long :
👉 Un procès est long et fastidieux
👉 On ne coince pas le dealer du coin
👉 Les gens visés sont dangereux

🔥 https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/FuellmichDrosten:8
🔥 https://rumble.com/vh89df-ils-se-vont-se-faire-coincer-les-uns-aprs-les-autres.html

http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&u=https://dailyexpose.co.uk/2021/05/17/lawyers-and-medical-experts-worldwide-say-they-have-all-the-evidence-they-need-to-convict-who-cdc-phe-bill-gates-and-world-leaders-of-crimes-against-humanity/

2 months, 2 weeks ago

Dr. Reiner Fuellmich
Rechtsanwalt

"Worum geht es, wenn es nicht um Gesundheit geht?"

https://corona-ausschuss.de

2 months, 2 weeks ago

www.SaveTheHumans.NEWS

Dr. Reiner Fuellmich is an international trial lawyer, who successfully sued large fraudulent corporations, like Volkswagen and Deutsche Bank. His worldwide network of lawyers has listened to a hundred experts from every field of science. They collected undeniable evidence that the covid pandemic is a planned criminal operation. According to Dr Fuellmich a second Nuremberg trial may be needed, to prosecute all who are complicit in this unprecedented crime against humanity.
May 1, 2021
https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/

REPOST FROM: Data Dumper Thank You!
https://www.bitchute.com/channel/WKsULa8P5zFH/

DR. REINER FUELLMICH WEBSITE:
https://www.fuellmich.com/kontakt/

Latest Update on Legal Situation!
July 10th, 2021
https://www.bitchute.com/video/CivmyFQvnfEo/

COVID TRUTHS
https://www.covidtruths.co.uk/2020/12/how-to-become-part-of-dr-reiner-fuellmichs-class-action-law-suit/

STOP WORLD CONTROL
https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/

OPEN VAERS LINK TO COVID 19 INJECTION DEATHS
https://www.openvaers.com/covid-data
To see Death Reports: Click Search Covid Reports
Then click “Y” for deceased, then click search!

2 months, 3 weeks ago

Audition with Dr Reiner Fullmich for international lawsuit Nuremberg

2 months, 3 weeks ago

Il y a quelques mois, Reiner Fuellmich a fait part de son intention de traduire en justice l'OMS (et d'autres acteurs) pour «crimes contre l'humanité».
C'est un avocat allemand qui a une expertise dans le domaine médical et qui a monté un groupe d’experts afin de se préparer à réaliser l'un des plus grand recours collectif de l'histoire, autrement connu sous le nom de «Nuremberg 2.0».
Voici la version complète de son interview du 2 avril 2021 réalisée par Jerm Warfare.
Voux pouvez découvrir toutes les interviews de Jerm Warfare sur le site suivant :
https://jermwarfare.com/

2 months, 4 weeks ago

❤A PARTAGER, COPIER PARTOUT POUR EVEILLE LES CONSCIENCES ENDORMIES ❤
Merci d'avance pour faire passer le message !

👉🏻 https://bit.ly/3ueBf64
👉🏻 Original Version: https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/sca44:7

3 months ago

https://commonsensetv.nl/we-hebben-veel-bewijs-dat-het-overal-ter-wereld-een-nepverhaal-is-du

Zoals in een eerder art. heb ik al geschreven dat we een psychologische 180° draai moeten doen.

Deze strijd vraagt om een mentale 180° bocht
We vechten tegen onszelf ! Steeds opnieuw worden we in een positie gezet waarin wij ¨zelf omschreven wakkere¨ met onszelf de strijd weer aangaan. Maar zijn we wel zo wakker als we denken te zijn? Wat ik hiermee wil zeggen is dit: Voorbeeld: De cijfers en de berichtgeving over het aantal doden van het […]
Wat hier gaande is, in andere woorden uitgelegd ¨wij¨ het niet bestaan van Aliens aan het bewijzen zijn aan mensen die 100% overtuigd zijn dat Aliens wel bestaan maar geen bewijzen hiervoor kunnen overleggen.

En dat het bewijsmateriaal geleverd dat ze niet of vooralsnog niet ¨bewezen¨ bestaan, met man en macht vernietigd, verborgen, en tot zwijgen gebracht moet worden, om de gelovers geen counter (tegen) bewijs te moeten laten aanleveren waarom Aliens volgens hen wél bestaan.

Laten we de aliens opzoeken' – 1,7 miljoen Facebook-gebruikers willen mogelijk testbasis VS bestormen | De Volkskrant

Zij zeggen ¨kijk UFO´s¨ (covid19). U zegt ¨nee, vliegtuigen¨ (de Griep) Dan komen zij met een papier waarop staat ¨nee UFO´s , want vliegtuigen bestaan niet meer¨ En ondanks dat U toch echt met eigen ogen vliegtuigen ziet en het ook echt vliegtuigen zijn, blijft u bezig met het bewijs aan te leveren dat UFO´s niet bestaan.

Hoe moeilijk was het ¨normaal¨ gezien om mensen en de wetenschap het bestaan van iets aan te tonen als hier geen bewijzen voor te leveren zijn? Tenminste, dat was in het ¨oude normaal¨

“We hebben veel bewijs dat het overal ter wereld een nepverhaal is” – Duitse artsen over COVID-19

Is dit artikel ‘nepnieuws’? Nee, want de uitspraak in de titel die luidt “we hebben veel bewijs dat het een nepverhaal is over de hele wereld” is een feitelijk citaat van een vertegenwoordiger van de groep die in het artikel wordt besproken.

Of wat het citaat zegt waar is, is aan de andere kant aan jou om te beslissen of, volgens meerdere regeringen, aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om te beslissen.

Is de titel misleidend of onjuist? Nee, nogmaals, het is een directe quote en vertegenwoordigt de mening van meerdere gezondheidswerkers.

Suggereren deze gezondheidswerkers dat COVID-19 een nepvirus is? Nee, ze suggereren gewoon dat het niet zo gevaarlijk is als het wordt verondersteld te zijn, en ik vat hieronder een deel van die informatie samen waardoor ze tot die conclusie komen.

Deze artsen en wetenschappers worden zwaar gecensureerd op alle sociale mediaplatforms, en degenen die erover schrijven, ervaren hetzelfde.

Veel van de beweringen van deze artsen zijn ‘ontkracht’ door reguliere media, federale gezondheidsinstanties en ‘factcheckers’ die op internet patrouilleren. Alle informatie die niet van de (WHO) komt, wordt niet als betrouwbaar, waarheidsgetrouw of nauwkeurig beschouwd, en dat omvat de informatie die in dit artikel wordt gepresenteerd en informatie die door deze experts in het veld wordt gedeeld. Mensen worden aangemoedigd om de website van de WHO te bezoeken voor echte en nauwkeurige informatie over COVID-19 in plaats van te luisteren naar artsen en wetenschappers die zich verzetten tegen het verhaal van deze gezondheidsautoriteiten.

Wat is er gebeurd: meer dan 500 Duitse artsen en wetenschappers hebben zich aangemeld als vertegenwoordigers van een organisatie genaamd “Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss.”

Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss staat voor de ‘Corona Extra-Parliamentary Enquiry Committee’ die is opgericht om alle zaken te onderzoeken die betrekking hebben op het nieuwe coronavirus, zoals de ernst van het virus, en of de acties van regeringen over de hele wereld al dan niet geval de Duitse regering, gerechtvaardigd zijn en niet meer kwaad dan goed veroorzaken.

Als Corona-buitenparlementaire onderzoekscommissie zullen we onderzoeken waarom deze beperkende maatregelen ons in ons land zijn opgelegd als onderdeel van COVID-19, waarom mensen nu lijden en of er proportionaliteit is van de maatregelen tegen deze ziekte veroorzaakt door de SARS-COV-2-virus. We hebben ernstige twijfels of deze maatregelen evenredig zijn. Dit moet worden onderzocht, en aangezien de parlementen – noch de oppositiepartijen, noch de regerende partijen – geen commissie hebben bijeengeroepen en het is zelfs niet gepland, wordt het de hoogste tijd dat we dit in eigen hand nemen. We zullen experts hier in de Corona-speakergroep uitnodigen en horen. Dit zijn experts op alle gebieden van het leven: geneeskunde, sociale zaken, rechten, economie en nog veel meer. ( bron )

U kunt hier toegang krijgen tot de volledige Engelse transcripties op de website van de organisatie .

Deze groep heeft meerdere conferenties gegeven in Duitsland, in een van de meest recente, Dr. Heiko Schöning, een van de lei

3 months ago

Great man Reiner Fuellmich explaining some of the details of the case.

3 months, 1 week ago

The Great Recall - with Dr. Reiner Fuellmich - Part 1

5 months ago

⚖LE PLUS GRAND NUREMBERG DE TOUS LES TEMPS SE PRÉPARE ⚖
par Jean-Michel Grau. Aujourd’hui, c’est un deuxième tribunal de Nuremberg qui se prépare, avec la mise en place d’une « Class Action »

https://jeminformetv.com/2021/02/17/le-plus-grand-nur..

Pour ceux qui parlent l'allemand et l'anglais, ci dessous le lien de toutes les conférences du Comité Corona fondé par quatre avocats dont le Dr. Reiner Fuellmich. Ils sont en train de préparer différents procets dont l'un à l'encontre de l'OMS.

Avec un court délai, tous les enregistrements des réunions du comité sont rendus disponibles intégralement et non censurés.

Odysee https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3
Comité Corona
Le Comité Corona a été fondé par quatre avocats. Il prend des preuves sur la crise corona et les mesures.

RA Dr. Reiner Fuellmich, voici la chaîne:
@ReinerFuellmich a
Plus d'informations à:
https://www.fuellmich.com/newsletter

5 months, 1 week ago

This will not end... goal posts have moved again...

Support the Channel - only if you can, it will always be appreciated. https://www.subscribestar.com/lazlo-the-instigato

5 months, 3 weeks ago

German lawyer Reiner Fuellmich discusses his and other lawyers' lawsuits against individuals and governments that are oppressing populations in the name of a virus.

More info at www.covidunmasked.org

6 months ago

Americans have Original Sin. Oh, not black Americans. Or hispanic Americans. Or Jewish Americans. No no, only white European-descent Americans have Original Sin, because.... because hell if I know what the hell this idiot is talking about.

Blah blah blah find me on Twitter and Twitch and Bitchute and Rumble blah blah blah

6 months, 2 weeks ago

Link to UK Governments Website confirming the downgrading of Covid19 on 19th March 2020 - https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid

Learn The Risk (Brandy Vaughan) - https://learntherisk.org/

The 'Independent' governing body overseeing the Pfizer Vaccine.....funded by.........you guessed it - https://www.gov.uk/government/news/mhra-awarded-over-980000-for-collaboration-with-the-bill-and-melinda-gates-foundation-and-the-world-health-organisation

Global Report: There Is NO Deadly Virus - http://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08

Rockefeller Operation Lockstep (2010) - https://thealterofdeceit.net/2020/05/09/rockefeller-foundation-paper-published-in-2010-lockstep/

Expose the Great Reset - www.exposethegreatreset.com

Stop New Normal - https://www.stopnewnormal.net/

6 months, 4 weeks ago

In diesem Interview spricht Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich über den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Ebenso beleuchtet er Fragen und gibt Antworten auf Themen wie die aktuelle Corona Pandemie, den PCR-Test, Die Corona Sammelklage sowie weitere spannende Gebiete.

Wer ist die "Davos-Clique" und was haben die Mitglieder mit der Menschheit vor? Dieser Frage geht Herr Füllmich in seinen Aussagen ebenso nach, wie der Frage: "Wie geht es dem Patienten Recht & Gerechtigkeit, bzw. der Justiz?".

7 months ago

Der PCR-Test bildet die Grundlage zum Ermitteln der Corona-Infektionszahlen. Entwickelt wurde dieser Test vom deutschen Virologen Christian Drosten an der Berliner Charité.

Doch es gibt massive Kritik an diesem Test, dessen Interpretation seiner Ergebnisse ausschlaggebend für die beschlossenen Corona-Maßnahmen sind. Diese Corona-Maßnahmen sind zwangsläufig mit Einschränkungen und somit erheblicher Schädigung von Wirtschaft und Privatleben verbunden und führten zur größten Gesellschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg.

Dr. Reiner Fuellmich und seine Anwaltskollegen möchten dagegen juristisch vorgehen und bereiten eine Sammelklage (CLASS ACTION) in den USA vor.
Sie greifen mit Ihrer Klage unter anderem direkt den Virologen Christian Drosten und RKI-Chef Lothar Wieler an, indem sie ihnen "falsche Behauptungen" unterstellen. Die ersten Klagen sollen diese Woche eingereicht werden.

Wir sprachen mit Reiner Fuellmich über seine Vorwürfe und das weitere juristische Vorgehen seines Anwalt-Teams.

Dr. Reiner Fuellmich ist Rechtsanwalt und leitendes Mitglied vom Corona-Ausschuss. Er arbeitet als Anwalt in Deutschland und in Kalifornien und wurde einer breiten Öffentlichkeit als Prozessanwalt gegen Konzerne wie die Deutsche Bank, Volkswagen und die HypoVereinsbank bekannt.

Das Gespräch führte Alex Quint.

►►► Webseite: https://www.corona-schadensersatzklag...

►►► zum Podcast: https://hearthis.at/eingeschenkt.tv/r...

-----------------------------

Wir senden für euch! Und ihr könnt uns helfen:
►►► https://eingeschenkt.tv/spenden

Bankverbindung:
Kontoinhaber: eingeschenkt.tv
IBAN: DE15 2009 0500 8750 0842 98
Bank: Netbank

Investigativer Journalismus. Unabhängig. Kritisch. Kostenfrei - da durch euch crowdfinanziert!

Unterstützt uns über PayPal:
►►► https://www.paypal.me/eingeschenkttv

►►► Bitcoins spenden:
18i5fEqPHqVqY3DiL14GScyYnXdHfFs4nJ

►►► Etherum spenden
0x1fCd3AB388C10B3d231aF35e0524113D587fD95e

►►► Unterstützt uns über Flattr:
https://flattr.com/@eingeschenkt.tv

"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es"
- Erich Kästner -
Jeder Betrag hilft uns! Tausend Dank dafür!

Besucht, abonniert und empfehlt uns auf:

►►► Webseite: https://eingeschenkt.tv/
►►► YouTube: https://www.youtube.com/c/eingeSCHENKTtv
►►► Instagram: https://www.instagram.com/eingeschenk...
►►► Telegram: https://t.me/eingeSCHENKt
►►► Facebook: https://www.facebook.com/eingeschenkt.tv
►►► Twitter: https://twitter.com/eingeschenkt_TV
►►► VK: https://vk.com/eingeschenkt_tv
►►► Steemit: https://steemit.com/@eingeschenkttv
►►► Podcast: https://hearthis.at/eingeschenkt.tv/

YouTube-Channel: eingeSCHENKt.tv

8 months, 1 week ago

⁣PLEASE SHARE WITH AT LEAST 1 OTHER PERSON. IF WE ALL DID THAT THESE VIDEOS WOULD BE VIEWED BY 1000's.

IF YOU KNOW ANY BUSINESSES THAT HAVE CLOSED DURING LOCKDOWN PLEASE SHARE THIS VIDEO WITH THEM ALONG WITH THE PREVIOUS 3 'LEARN COMMON LAW' VIDEOS ON MY CHANNEL.

Please go to this website & work your way through the tabs at the top. The government CANNOT force you to shut your business. They will push & use scare tactics but if you stick to Common Law & Legalese (please research) this video will be your outcome. Link - http://knowledgeispower-uk.weebly.com/#

Meet Your Strawman - ⁣https://www.ruralmoney.com/meet-your-strawman/

Legal Entity/Strawman - ⁣http://leaveeunow.co.uk/law/le....gal-entity-strawman/

MAGNA CARTA 2020 - https://www.intelligenceuk.com/newsx11.html

WHEN YOU ARE BORN YOU ARE BORN WITH A 'STRAWMAN' IDENTITY. PLEASE RESEARCH - https://stopthecabalblog.wordp....ress.com/2017/09/17/

Common Law Court - www.commonlawcourt.com

8 months, 1 week ago

Dr. Reiner Fuellmich oskarża twórcę testu PCR, prof. Christiana Drostena o ludobójstwo!

9 months ago

Crimes Contra a Humanidade Legendado em Portugues

9 months ago

[CENSURED ON YOUTUBE] Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud SVERIGE GRANSKAS

https://www.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q

9 months, 1 week ago

Crimes against Humanity - Dr. Reiner Fuellmich
Version anglaise censurée sur la chaîne du Dr Reiner Fuellmich!

https://www.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q

9 months, 1 week ago

Ergebnis des Corona Untersuchungsausschuss! (Reiner Fuellmich)

10 months, 3 weeks ago

Dr. Reiner Füllmich vom Corona Untersuchungsausschuss zur aktuellen Situation

11 months, 3 weeks ago

kingTube.German(Deutsch) https://youtu.be/EMhHGvp-Gd4
kingTube.English.Version https://youtu.be/RuypHfPlP2Y

great work and excelent researched topics:

much better "Crazy" versions by Obi-Wan Reviews https://youtu.be/xVuVoaTzDiY

Sci-Fi-Night https://youtu.be/R-_q4ixceBQ

Le Movie Floyd https://youtu.be/iTS5Rpkavgo (Daniel the Wizard / Daniel der Zauberer)

Constance Tryon https://youtu.be/rd2SqU2HTyE (thx for "Connie Reads", so I didn't have to)

1.21 gigawatts?! https://youtu.be/iVeX0fwj9XE (thx for the awesome musik)

Duke MacAbre https://www.youtube.com/watch?v=yppocYoLV6Q

The Cinephile With A Microphone https://www.youtube.com/watch?v=jTbD4jQtaIs
(favorite "down under"er)

thelonewolfCLUB https://youtu.be/4CrECzG9UZA

these guys are the best. check them out!

1 year, 2 months ago