#reptilianie

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Sesje nagrałam w odpowiedzi na pytania dotyczące pożarów w Australii. Sytuacja, jaka tam miała miejsce, jest opanowana i teraz jest dobry moment, by się przyjrzeć temu, co tam się działo. Pozytywnym aspektem sesji jest zwrócenie uwagi na temat weryfikacji informacji. Fragment sesji: "Intensywność doświadczeń tego czasu jest bardzo duża i wymagane jest od Nas doskonalenie swojej uważności dotyczącej odbioru informacji. Ważna jest obserwacja samego siebie i to jak się czujemy, odbierając informacje. Doskonalenie swojego wewnętrznego rozpoznania. Każdy z nas sam wybiera czy zasila to, co dobre, wspierające, czy zasila to, co jest negatywnością. Wybór należy do Nas".

3 months, 3 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Tematem tej sesji są implanty, chipy, instalacje, które były umieszczane w ciałach subtelnych niektórych ludzi przez byty niskowibracyjne i negatywne. Oraz pytanie z komentarza, czy jest możliwość samemu się pozbyć implantów? Będę mówiła w czasie przeszłym, ponieważ intencją sesji jest poszerzenie ogólnego zrozumienie, a nie zasilanie negatywności. Doskonalmy swoją zdolność pozostawania w pozytywnych energiach, nawet gdy informacje takie nie są.
Przebieg sesji i pytania:
1. Prośba o przybycie istoty pozytywnej, najwłaściwszej do odpowiedzi na przygotowane pytania.
2. Czy byty negatywne, które instalowały implanty to głównie byty gadzie – Reptilianie, modliszki, negatywne szaraki?
3. Czy te byty pojawiły się na jakimś etapie obecności ludzi na ziemi, czy były na ziemi wcześniej?
4. Jeśli te byty pojawiły się na jakimś etapie rozwoju ludzkości i go zakłóciły, to co na to pozwoliło? Jak do tego doszło?
5. Czy nic nie chroniło ziemi i mógł tu przybyć, kto chciał?
6. Po co instalują implanty, co dzięki nim uzyskują? Czy nie umieją pozyskiwać tego sami?
7. Czy istoty negatywne mogłyby istnieć w tej rzeczywistości, jeśli nie byłyby zasilane przez ludzi.?
W następnej części zajmiemy się ludzkimi możliwościami uwalniania się od implantów.

3 months, 4 weeks ago