#rivm

De bestuursrechter sommeerde de Minister en het RIVM in 2021 om de instellingen van de PCR tests vrij te geven. Het gaat hier om de individuele PCR waarden waarmee in 2020 is getest. De Minister en het RIVM gingen tegen die uitspraak in hoger beroep, dat diende op 25 januari 2023 bij de Raad van State. De Minister van VWS stelde daar dat de afspraken met laboratoria zo zijn gemaakt dat ze de Ct waarden niet kán opvragen, dat ze die waarden nooit heeft gehad en ze dus ook niet kan delen zelfs als de rechter zegt dat het moet.

Op de zitting blijkt het RIVM voor eigen onderzoek wél om de Ct waarden heeft gevraagd en ze -zo zegt het RIVM, eenmaal met dat feit geconfronteerd- ze (waarschijnlijk) wél Ct waarden heeft ontvangen. Is dat poging tot misleiden? Ik kom tot die conclusie; oordeel zelf.

In oktober 2020 vroeg Fritsander Lahr via de WOB (wet openbaarheid van bestuur) om inzage in de PCR waarden waarmee is getest, waarop alle beleid sindsdien is gebaseerd en waarop ook de noodzaak van aanpassingen in de WPG (wet publieke gezondheid) wordt beargumenteerd. Deze wet ligt op dit moment voor aan de Eerste Kamer.

Lahr wordt bijgestaan door Cyril Wentzel van de Biomedische Rekenkamer en jurist Koos van Driel. Potkaars filmde in 2022 de voorlopige voorziening zitting bij de Raad van State, waarin gevraagd werd de Minister op te dragen te zorgen dat de Ct waarden niet -in afwachting van dit beroep- zouden worden gewist.

Potkaars kreeg géén toestemming de vertegenwoordigers van de Staat in beeld te brengen of te laten horen. In deze reportage hoor je daarom Fritsander en Cyril die samen met Rico van Potkaars vertellen wat er tijdens de zitting gebeurde op de momenten dat de Minister werd bevraagd.

artikel / links: https://potkaars.nl/blog/2023/2/4/rivm-en-de-minister-misleiden-de-raad-van-state-hoger-beroep-over-de-ct-waarde-van-de-corona-test

7 months, 3 weeks ago

Huib Schoonhoven, 7 februari 2019

Korte film van 7 februari 2019 ( DVO ai remastered) over het meten van ammoniak in Nederland.
Het RIVM hangt hun ammoniakmeters pal boven een riool-uitgang i.p.v. in het landschap. Ze plaatsen ze ook nog eens vlak naast een bedrijf in pluimvee enz. Deze reportage laat zien dat er van de metingen van het rivm niets klopt. Wij noemen het fraude met data. Informatievervuiling. En we vermoeden dat het willens en wetens zo wordt gedaan om de politiek middelen te verstrekken die politiek misbruikt worden.

We zien steeds meer een trend ontstaan in alles wat zich wetenschappelijk noemt: Men bedenkt eerst welke uitkomst men wil (in opdracht van overheid of industrie) en gaat vervolgens de metingen zo inrichten dat men zeker weet dat die de beoogde uitkomst geven en valt het een keer tegen dan kun men altijd de data nog manipuleren om toch het beoogde meetresultaat te laten zien in de mooie statistieken.

1 year, 2 months ago

Bron: https://hetanderenieuws.nl/de-trukendoos-van-het-rivm/

De trukendoos van het RIVM, korte film over het meten van ammoniak in Nederland.

Velen hebben het onderbuik gevoel dat heel veel in Nederland niet klopt. Voorheen zure regen, gat in de ozon laag, C02, nu weer stikstof. Het rad dat voor onze ogen gedraaid wordt, gaat maar door. Bekijk deze inmiddels 3 jaar oude video, en zie hoe in de maling worden genomen.

1 year, 2 months ago

Forum voor Democratie, May 25, 2022

FVD waarschuwt al twee jaar dat het OMT niet onafhankelijk is, en krijgt nu gelijk. Hoe kunnen we het RIVM en Jaap van Dissel nog vertrouwen (zeker nu ook apenpokken als A-ziekte is aangemerkt)? Van Dissel is beïnvloedbaar en moet ontslagen worden.

► NIEUWSBRIEF: https://www.fvd.nl/nu
► TELEGRAM: https://t.me/FVDNL
► FACEBOOK: https://facebook.com/forumvoordemocratie
► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fvdnl/
► TWITTER: https://twitter.com/fvdemocratie
► BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/fvdnl
► GAB: https://gab.com/fvdnl
► WEBSITE: https://fvd.nl​​​​​​​​​​​

☻ SUBSCRIBE NU: http://bit.ly/2tjUcZk​​​​​​

1 year, 4 months ago

Het RIVM verwijderde dit filmpje… maar ik niet‼️
Bron: https://t.co/ISXINxYGLG

1 year, 8 months ago

De gevoerde rechtszaak tegen het RIVM ivm bijvoorbeeld de onderbouwing van de 1,5 meter maatregel.

1 year, 9 months ago

#OverheidsMoord #RIVM #JaapVanDissel #ArresterenBereechtenLevenslang #Booster #VacciVermoorden #RijksInstituutVoorMoord-1: VERTROUW OP 'DE WETENSCHAP' DIE DOET ALSOF VACCI-NAZI U BESCHERMT, MAAR WEET DAT HET U VERMOORDT?! #DeGeleCamera #TheYellowCamera #DieGelbeCamera
https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2021/12/rijksinstituutvoormoord-1-vertrouw-op.html

1 year, 10 months ago

#Statistieken #Manipulatie #SatanSchoentjes #DeJonge #RutteMeTutje #Rutte #RIVM #RijksInstituutVoorMoord #RIVM #VanDissel #WelOfNietGevacciVermoord #VacciVermoorden #VacciNaziSpuit #PrikSpijt #BlijfGezond #WeigerPrik #SatanischeStaat-24: MANIPULEERT 'R.I.V.M.' = RIJKS INSTITUUT VOOR MOORD BESMETTINGS/OVERLIJDENSCIJFERS = MEEST GEVACCINEERD?! #DeGeleCamera #TheYellowCamera #DieGelbeCamera
https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2021/11/satanischestaat-24-manipuleert-rivm.html

1 year, 11 months ago

#PrikkenPrikkenPrikken #Wespen #Wezben #PrikkenNiet #VacciVermoorden #TestenIsChippen #WordWakker #PrikTerug #GroenMoetenWeDoen-40: ECHTE WESPEN STEKEN GEEN WEZBEN ALS JE ZE NIETS DOET terwijl VACCI-NAZI'S U DOOD LATEN PRIKKEN OM NIETS! #DeGeleCamera #TheYellowCamera #DieGelbeCamera
https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2021/10/groenmoetenwedoen-40-echte-wespen.html

1 year, 11 months ago

#NieuweWortel #Per1November #HorrorHerfst #RutteMeTutje #RutteCatuur #VacciVermoorden #DerdeWereldoorlog #Lockdown #Reproductiegetal #RIVM #RijksInstuutVoorMoord-1: RUTTE-ME-TUTJE HOUDT '1 NOV.-WORTEL' VOOR = ALLES WEER NORMAAL, TENZIJ... 'OPEENS' WEER LOCKDOWN! #DeGeleCamera #TheYellowCamera #DieGelbeCamera https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2021/08/rijksinstuutvoormoord-1-rutte-me-tutje.html

2 years, 1 month ago

#RIVM #RijksInstituutVoorMoord #DoodsBrief #Depopulatie #COVID19 #coronavirus #Controla #NaziWorldOrder #VacciVermoorden-1: SATANISCHE UITNODIGING = Rijks Instituut Voor Moord: 'ER LIGT EEN VACCIN TEGEN U KLAAR' = 'VACCI-VERMOORDEN'!! #DeGeleCamera #TheYellowCamera
https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2021/06/vaccivermoorden-1-satanische.html

2 years, 3 months ago

Mirror van: https://www.ninefornews.nl/opvallende-verschillen-tussen-prikuitnodigingen-waarom-heeft-het-rivm-dit-weggehaald/

Er zitten opvallende verschillen tussen de uitnodigingsbrieven voor de coronavaccinatie van februari en mei. In de brief die eind februari werd verstuurd met de uitnodiging stond: “Het vaccin tegen corona is uitgebreid getest. Dat gebeurt bij alle medicijnen en vaccinaties. De veiligheid van het vaccin wordt ook de komende jaren zorgvuldig en kritisch gecontroleerd.”

In een meegestuurde infographic stond verder: “De vaccinatie is uitgebreid getest en als veilig beoordeeld. Veel mensen krijgen bijwerkingen. Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Dit gaat na een paar dagen weer over.” Bij de uitnodiging die eind mei is verstuurd, ontbreekt dit gedeelte in de infographic. In plaats daarvan wordt doorverwezen naar de bijsluiters, maar er staat niet bij dat het vaccin veilig is. “Waarom heeft het RIVM dit weggehaald?” vraagt de vrouw in onderstaand filmpje.

Ze durven de tekst van februari kennelijk niet meer aan
Advocaat Aldert Nijhuis deelde het filmpje op social media. “Denk dat er een juridisch adviesje tussendoor is gekomen. Ze durven de tekst van februari kennelijk niet meer aan. Maar die is wel uitgestuurd. Dus: te laat,” zegt hij erbij.

Er komen ook andere suggesties binnen. Zo schrijft Roelien: “Voortschrijdend inzicht?” Tony voegt toe: “Omdat het een pertinente leugen is?”

2 years, 4 months ago

BLCKBX, 3 april 2021

Patholoog spreekt zich uit; "Dodencijfers RIVM kloppen niet!"

Arts en Patholoog Frank van der Goot is stellig; “Ik ben niet onder de indruk van de cijfers die het CBS en het RIVM communiceren. Ook de Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed”.

Stevige taal maar Dr. Van der Goot onderbouwt zijn opvattingen goed. “Artsen zijn uiteraard te goeder trouw en moeten nou eenmaal iets invullen op het A / B formulier en gaan dan associëren door de keten van causaliteit op te tekenen. Dat doen ze naar eer en geweten maar tegelijk weten ze ook dat ze het niet zeker weten. Dat maakt het juridisch gezien meineed en daarmee worden artsen in een ethische spagaat gezet”.

Samen met programmamaker Flavio Pasquino neemt Patholoog Frank van der Goot een video door van het CBS, die uitlegt hoe de doodsoorzaak wordt vastgesteld. De gebruikte casus in de video is al discutabel en zorgt voor een boeiend gesprek over causaliteit en onderliggen lijden. In de corona crisis is dit super relevant omdat het aantal Covid-19 doden van groots gelang zijn om de IFR te bepalen, de Infection Fatality Rate. Hoeveel mensen sterven er daadwerkelijk na infectie? Maar wat als de mensen die overleden het verkeerde label krijgen en aan iets anders overleden?

Dr. Frank van der Goot is geen onbekende op tv. Zo maakte hij een NPO serie “ Doden Liegen Niet” over het vaststellen van de doodsoorzaak, waar hij - net als in deze uitzending - betoogd en zelfs aantoont dat de doodsoorzaak veelal onjuist is.

Van der Goot is in zowel Klinisch als Forensisch Patholoog en is verbonden aan het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. Tevens is hij werkzaam in een ziekenhuis waar hij vooral biopten onderzoekt en niet zo zeer obducties uitvoert.

In de blckbx uitzending pleit Van der Goot voor meer obductie en meer voorlichting erover. “Eenmaal in de oven is het onomkeerbaar en vaak komen er toch nog vragen achteraf”, legt hij uit. Tevens is hij een groot voorstander voor meer aandacht voor Pathologie in de opleiding tot arts en haalt hij het advies van de Commissie Adema aan, waarin dit ook wordt bepleit.

BLCKBX start een onafhankelijk Nieuwskanaal!

Wij willen dit gaan doen met een professioneel team, in een ruimere studio en op een eigen platform waar censuur geen grip krijgt.

Wil jij dat wij slagen in onze missie? Steun dan dit project zodat we zo spoedig mogelijk voor jou aan de slag kunnen en ga naar https://blckbx.tv/nextstep​.

Naast ambities is er ook een keiharde noodzaak om een "next step" te zetten. Onlangs is namelijk een tweede video van BLCKBX door Youtube verwijderd op onrechtmatige gronden.

Dit is een link naar de betreffende video op Rumble:

Daarom gaan we Youtube verlaten maar niet met de staart tussen de benen en ook niet meteen. We doen dat in fases en onderwijl zullen we het onrecht dat ons en eigenlijk ons allemaal is aangedaan juridisch aanvechten maar belangrijker nog…we willen geschiedenis schrijven door aanpassing van de wet ter voorkoming van verdere dictatoriale uitwassen vanuit Big Tech op onze samenleving. Meer en meer mensen zijn zich bewust van de Agenda uitrol; - burgerrechten in een spuitje - de surveillance toename - de testsamenleving - stigmatisering van andersdenkenden - polarisatie - de groeiende censuur.

Eerlijke informatie en vrije toegang tot die informatie is de sleutel. Dit brengen we al dagelijks maar we willen meer. Meer uitzendingen zoals je die al van ons kent maar ook een dagelijkse nieuwsbulletin waarin we ander nieuws brengen. Of misschien wel hetzelfde nieuws van een andere kant belicht. Internationale ontwikkelingen of nieuws waarbij de juiste vragen worden gesteld.

Wil jij dat wij slagen in onze missie? Ga dan naar onze crowfundpagina en steun dit project zodat we zo spoedig mogelijk voor jou aan de slag kunnen. https://blckbx.tv/nextstep​

Wil je op de hoogte blijven?

Twitter: https://twitter.com/blckbxnews​

Telegram: https://t.me/blckbxtv​

Facebook: https://www.facebook.com/blckbxnews​

Instagram: https://www.instagram.com/blckbx.tv​

Jij kan helpen met een donatie maar ook door deze video te delen op social media en/of via whatt's app, telegram, signal, messenger, what ever...als de video maar zoveel mogelijk mensen bereikt.

Doneren kan via https://blckbx.tv/doneren​

Voor meer info kijk op https://blckbx.tv

https://www.youtube.com/c/BLCKBX/
https://www.youtube.com/watch?v=mqkWOBJS4xY

2 years, 5 months ago

Mirror van: https://www.youtube.com/watch?v=mqkWOBJS4xY

Patholoog spreekt zich uit; "Dodencijfers RIVM kloppen niet!"

Arts en Patholoog Frank van der Goot is stellig; “Ik ben niet onder de indruk van de cijfers die het CBS en het RIVM communiceren. Ook de Covid-19 dodencijfers kloppen niet. Simpelweg omdat er nauwelijks obducties plaatsvinden in Nederland en daarmee de doodsoorzaak door de arts hoogst onzorgvuldig is. Immers, je kunt de doodsoorzaak niet aan de buitenkant vaststellen en dat maakt de registratie feitelijk een wettelijke verplichting tot meineed”.

Stevige taal maar Dr. Van der Goot onderbouwt zijn opvattingen goed. “Artsen zijn uiteraard tegoedentrouw en moeten nou eenmaal iets invullen op het A / B formulier en gaan dan associëren door de keten van causaliteit op te tekenen. Dat doen ze naar eer en geweten maar tegelijk weten ze ook dat ze het niet zeker weten. Dat maakt het juridisch gezien meineed en daarmee worden artsen in een ethische spagaat gezet”.

Samen met programmamaker Flavio Pasquino neemt Patholoog Frank van der Goot een video door van het CBS, die uitlegt hoe de doodsoorzaak wordt vastgesteld. De gebruikte casus in de video is al discutabel en zorgt voor een boeiend gesprek over causaliteit en onderliggen lijden. In de corona crisis is dit super relevant omdat het aantal Covid-19 doden van groots gelang zijn om de IFR te bepalen, de Infection Fatality Rate. Hoeveel mensen sterven er daadwerkelijk na infectie? Maar wat als de mensen die overleden het verkeerde label krijgen en aan iets anders overleden?

Dr. Frank van der Goot is geen onbekende op tv. Zo maakte hij een NPO serie “ Doden Liegen Niet” over het vaststellen van de doodsoorzaak, waar hij - net als in deze uitzending - betoogd en zelfs aantoont dat de doodsoorzaak veelal onjuist is.

Van der Goot is in zowel Klinisch als Forensisch Patholoog en is verbonden aan het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau. Tevens is hij werkzaam in een ziekenhuis waar hij vooral biopten onderzoekt en niet zo zeer obducties uitvoert.

In de blckbx uitzending pleit Van der Goot voor meer obductie en meer voorlichting erover. “Eenmaal in de oven is het onomkeerbaar en vaak komen er toch nog vragen achteraf”, legt hij uit. Tevens is hij een groot voorstander voor meer aandacht voor Pathologie in de opleiding tot arts en haalt hij het advies van de Commissie Adema aan, waarin dit ook wordt bepleit.

BLCKBX start een onafhankelijk Nieuwskanaal!

Wij willen dit gaan doen met een professioneel team, in een ruimere studio en op een eigen platform waar censuur geen grip krijgt.

Wil jij dat wij slagen in onze missie? Steun dan dit project zodat we zo spoedig mogelijk voor jou aan de slag kunnen en ga naar https://blckbx.tv/nextstep​.

Naast ambities is er ook een keiharde noodzaak om een "next step" te zetten. Onlangs is namelijk een tweede video van BLCKBX door Youtube verwijderd op onrechtmatige gronden.

Dit is een link naar de betreffende video op Rumble:

Daarom gaan we Youtube verlaten maar niet met de staart tussen de benen en ook niet meteen. We doen dat in fases en onderwijl zullen we het onrecht dat ons en eigenlijk ons allemaal is aangedaan juridisch aanvechten maar belangrijker nog…we willen geschiedenis schrijven door aanpassing van de wet ter voorkoming van verdere dictatoriale uitwassen vanuit Big Tech op onze samenleving. Meer en meer mensen zijn zich bewust van de Agenda uitrol; - burgerrechten in een spuitje - de surveillance toename - de testsamenleving - stigmatisering van andersdenkenden - polarisatie - de groeiende censuur.

Eerlijke informatie en vrije toegang tot die informatie is de sleutel. Dit brengen we al dagelijks maar we willen meer. Meer uitzendingen zoals je die al van ons kent maar ook een dagelijkse nieuwsbulletin waarin we ander nieuws brengen. Of misschien wel hetzelfde nieuws van een andere kant belicht. Internationale ontwikkelingen of nieuws waarbij de juiste vragen worden gesteld.

Wil jij dat wij slagen in onze missie? Ga dan naar onze crowfundpagina en steun dit project zodat we zo spoedig mogelijk voor jou aan de slag kunnen. https://blckbx.tv/nextstep​

Wil je op de hoogte blijven?

Twitter: https://twitter.com/blckbxnews​

Telegram: https://t.me/blckbxtv​

Facebook: https://www.facebook.com/blckbxnews​

Instagram: https://www.instagram.com/blckbx.tv​

Jij kan helpen met een donatie maar ook door deze video te delen op social media en/of via whatt's app, telegram, signal, messenger, what ever...als de video maar zoveel mogelijk mensen bereikt.

Doneren kan via https://blckbx.tv/doneren​

Voor meer info kijk op https://blckbx.tv​

2 years, 6 months ago

Wybren van Haga, 24 februari 2021

Motie: RIVM modellen openbaar maken | 24-02-2021

https://www.youtube.com/watch?v=vW4KJk2mZY8

2 years, 7 months ago

Veel mensen bepalen nu óf ze gevaccineerd worden tegen 'het virus', COVID-19. Ze weten kennelijk niet dat er wat te kiezen is. En wat er bekend is over de verschillende vaccins, de kennis daarover wordt ook niet breed gedeeld in de media. Daarom zet ik één en ander op een rijtje hierover.

2-hour documentary explaining the dangers of testing and vaccination: https://www.bitchute.com/video/bsND9w7TrxGW/
Types of vaccines for COVID-19: https://www.immunology.org/coronavirus/connect-coronavirus-public-engagement-resources/types-vaccines-for-covid-19
You'll never guess what's in the test: https://www.bitchute.com/video/KO495u7J749A/
Dr. Andrew Kaufman 'They're trying to turn us into genetically modified organisms': https://www.activistpost.com/2020/05/dr-andrew-kaufman-they-want-to-genetically-modify-us-with-the-covid-19-vaccine.html
mRNA development at Moderna, "Hacking the software of life": https://www.thelastamericanvagabond.com/business/modernas-covid-19-vaccine-takes-lead-chief-medical-officers-recent-promotion-gene-editing-vaccines/
Moderna's R&D man Tal Zaks explains how they 'hack the sofware of life': https://youtu.be/r3UboxYLHcM
mRNA-1273 testing set-up: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=vaccine&cond=covid-19&draw=2
mRNA side effects, Dolores Cahill: https://rumble.com/vd9qv9-dolores-cahill-phd-speaking-about-mrna-vaccines.html
Astra Zeneca trials cause 'spinal cord damage': https://www.scientificamerican.com/article/nih-very-concerned-about-serious-side-effect-in-coronavirus-vaccine-trial/
Astra Zeneca trials ("They've killed God"): https://www.nytimes.com/2020/09/08/health/coronavirus-astrazeneca-vaccine-safety.html
Supposedly Pfizer vaccination kills 39-yr old nurse within hours: https://www.lifesitenews.com/news/39-year-old-nurse-aide-dies-within-48-hours-of-receiving-mandated-covid-19-shot
Pfizer-BioNTech vaccinatie, 90-jarige sterft: https://www.ad.nl/binnenland/90-plusser-overleden-na-coronaprik-oorzaak-overlijden-onderzocht~a4c1d1f9/
Pfizer-BioNTech vaccinatie in Israel - vele opnames en doden: https://www.joods.nl/2021/01/ondanks-lockdown-en-vaccinaties-meer-besmettingen-en-doden-in-israel/
Vernon Coleman warning against the 'vaccine': https://brandnewtube.com/watch/covid-19-vaccines-are-weapons-of-mass-destruction-and-could-wipe-out-the-human-race_GcjtJu9dY1RcSNh.html
Theragripper van Johns Hopkins, medicijntechnologie geïnspireerd op parasieten: https://hub.jhu.edu/2020/11/25/theragripper-gi-tract-medicine-delivery/
Wat zit er aan de 'wattenstokjes' van de testkit? Misschien dit: https://youtu.be/yg2XPnVgT-4
Hendrick lost op (41): Vaccinatie: https://www.bitchute.com/video/b3HrGQsb6Hj9/

2 years, 7 months ago

WHO:
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Kamer over gelekte persoonsgegevens GGD:
Deze beelden zullen je echt verbijsteren: zo kwaad is de Tweede Kamer op Hugo de Jonge
https://youtu.be/9-TvWlET3EQ

Scary stuff
https://summit.news/2021/01/22/microsoft-granted-patent-to-reanimate-dead-people-as-3d-chatbots/

Mariska's mijmeringen is "de mening van één vrouw". Alles wat in de mijmeringen wordt gezegd is ofwel opinie, kritiek, informatie of commentaar. Bij het nemen van een investerings-, gezondheids of juridische beslissing is het verstandig om een professional te raadplegen alvorens een beslissing te nemen.

Gebruik de informatie in deze video's als uitgangspunt voor je eigen onderzoek en voer je eigen due diligence uit voordat je belangrijke beslissingen neemt over je gezondheid, investeringen en leven.

2 years, 8 months ago

Wim Visscher, 30 december 2020

ABONNEER JE AUB OP MIJN KANAAL EN KLIK OP DE BEL KNOP VOOR TOEKOMSTIGE NOTIFICATIES .

ABONNEER JE OOK OP MIJN TELEGRAM KANAAL. https://t.me/maddogholland

ALS JE WAARDEERT WAT IK DOE KUN JE EEN DONATIE STUREN OP DE VOLGENDE MANIER .

VOOR DONATIES STUUR MIJ HET BEDRAG VIA MIJN . E-MAIL EN DAN STUUR IK JOU EEN TIKKIE [email protected]

GODS RIJKE ZEGEN

https://www.youtube.com/channel/UC6cx01XkUHOQf0YWo8c0POA/

2 years, 9 months ago

Wim Visscher, 30 december 2020

ABONNEER JE AUB OP MIJN KANAAL EN KLIK OP DE BEL KNOP VOOR TOEKOMSTIGE NOTIFICATIES .

ABONNEER JE OOK OP MIJN TELEGRAM KANAAL. https://t.me/maddogholland

ALS JE WAARDEERT WAT IK DOE KUN JE EEN DONATIE STUREN OP DE VOLGENDE MANIER .

VOOR DONATIES STUUR MIJ HET BEDRAG VIA MIJN . E-MAIL EN DAN STUUR IK JOU EEN TIKKIE [email protected]

GODS RIJKE ZEGEN

https://www.youtube.com/channel/UC6cx01XkUHOQf0YWo8c0POA/

2 years, 9 months ago

Verbannen video van het RIVM over mondkapjes van februari 2020! Dit is wat zij oorspronkelijk zeiden

2 years, 9 months ago

JUGGLING TRUCKS with PCR test figures - Q&A interview Maurice with Marcel Levi
De WAARHEID mag in Nederland niet meer gezegd worden!! want onze overheid MOET! het WERELD reset plan uitvoeren en heeft bovendien een WURGCONTRACT met de VACCIN producenten.

Waarom zijn de RIVM cijfers weer zo zorgelijk?
Hoe zien ze eruit als je kijkt naar besmettingen gecorrigeerd voor aantal testen? En de ziekenhuisopnames en aantal doden?
Wordt het een heftige kerstmis of kunnen de teugels gevierd worden?
Hoe werkt de goocheltruc van het RIVM? Altijd weer angst op dinsdag..
https://www.maurice.nl/2020/12/09/goo...

Super interview Maurice met Marcel Levi, de oud baas van ANC die al een vaccin heeft gehad en er positief over is. https://www.maurice.nl/2020/12/06/was...

Ook huisarts van der Linde is mordicus tegen de griepprik maar voor het Corona Vaccin.. waarom? https://www.maurice.nl/2020/12/08/hui...

En waarom is Nederland steeds enthousiaster over het vaccin https://www.maurice.nl/2020/12/06/vac... ?

2 years, 9 months ago

Vrouwen Voor Vrijheid, 4 december 2020

Peter belde met het Corona informatie nummer van de Rijksoverheid en nam het gesprek op. Hij kreeg onder meer te horen dat de griep doden bij de Corona doden op zijn geteld en dat Corona niet veel gevaarlijker is dan de griep.

Hij plaatste dit gesprek op Facebook en het ging in no time viraal. De Volkskrant, dpa fact-checkers en de Rijksoverheid ontkende dat het gesprek had plaatsgevonden. Dat dit gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, wordt bewezen in deze video.

Financiële steun voor onze acties is zeer welkom! Ga naar https://www.gofundme.com/f/vrouwen-voor-vrijheid-manifestaties

Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op ons Youtube kanaal, like en deel dit bericht en vind ons op social media!

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZTuA-94qywm2aeDwWBL-lw
Website: https://www.vrouwenvoorvrijheid.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/vrouwenvoorvrijheid/
Insta: https://www.instagram.com/vrouwenvoorvrijheid/
Telegram: https://t.me/vrouwenvoorvrijheid
Telegram chat: https://t.me/joinchat/L4IgFEs3EDuEY87LVp8uiQ

2 years, 9 months ago

Joris Baas en Door Frankema, 3 december 2020

Hoe veilig is een vaccin? Wat zijn de risico’s bij vaccineren? En wat is de rol van de RIVM daarbij?

Je vertrouwd je arts. Je geloofd in de controlerende rol van overheden. Je voelt je beschermd door de medische wetgeving en ethiek. Toch is twijfel gerechtvaardigd.

Door Frankema en Joris Baas bespreken de risico’s die vaccinatie met zich meebrengt. Risico’s die door de overheid en media onbesproken blijven.

https://stichtingvaccinvrij.nl/author/door-frankema/

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema's.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Waardeer je onze video's?
Je kunt ons ondersteunen met een donatie via https://cafeweltschmerz.nl/doneer

Wil je op de hoogte worden gebracht van onze nieuwe video's?
Klik hierboven dan op Abonneren!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?
https://cafeweltschmerz.nl/nieuwsbrief/

https://www.youtube.com/c/CafeWeltschmerz/

2 years, 10 months ago

Blue Tiger Studio, 2 december 2020

Peter filmde het hele gesprek met her RIVM op zijn mobiele telefoon, plaatste het op facebook en binnen een dag werd het 2 miljoen keer bekeken. Daarna volgde een totale hetze van de media zoals De Volkskrant, die het massaal als fakenews afserveerden. Het RIVM ontkende dat het gesprek had plaatsgevonden, en Peter vond het eerst ook niet terug in zijn gespreksgeschiedenis. Pas eind oktober kreeg hij na veel duwen en trekken het bewijs op zijn factuur dat hij met het RIVM had gebeld. Maar De Volskrant rectificeerde haar onzin niet. Ondertussen ging de aanval op Peter verder: zo werd zijn baas gebeld over zijn werknemer.
In de studio zitten Peter en Ferdinand om de hele gang van zaken te fileren.

Corona, vals alarm? (verschijnt 26 november)
https://www.deblauwetijger.com/product/corona-vals-alarm/

Epoque 10, de Great Reset (verschijnt 5 december)
https://www.deblauwetijger.com/product/epoque-10/

Gekochte Journalisten (onze bestsellertip!)
https://www.deblauwetijger.com/product/gekochte-journalisten-udo-ulfkotte/

Permafrost, geopolitiek in het Westen tussen 1914 en nu
https://www.deblauwetijger.com/product/tom-zwitser-permafrost/

Steun ons in de strijd tegen framing en laster door de overheid en de media. Wij werken aan en team van advocaten om overheidsintimidatie tegen te gaan en we vragen daarvoor uw steun! Maak aub een gift over naar Stichting de Blauwe Tijger te Groningen, IBAN:
NL 76 INGB 0000 59 29 71

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Het gesprek van Peter Grootswagers op 30 september 2020 met het RIVM
https://www.bitchute.com/video/FtfehbYcPoYN/

2 years, 10 months ago

- credits to RIVM -

November 2020 :
Ineens is deze video door het RIVM van de website gehaald.
De mondkapjes hebben plotseling wel nut ?
Of ... politieke druk ?

2 years, 10 months ago

Deze compilatie van Facebookpagina Meldpunt Nederland geeft duidelijk weer dat RIVM zelf aangeeft dat de ideeen voor een avondklok voor urgentiegevoel zijn en er geen bewijs is voor medisch effect. Premier Rutte beweert daarentegen ten onrechte dat gedragsbeinvloeding niet het doel is, en er wel sprake is van een aantoonbaar medisch nut. Fleur Agema van PVV vindt de maatregel ook veel teveel een vrijheidsbeperking als er geen substantieel medisch nut is. Bron (volg hun pagina op Facebook): www.facebook.com/MeldpuntNL/

2 years, 10 months ago

Op 5 oktober 2020 opgenomen van de website van RIVM; later bleek dezelfde dag verwijderd door RIVM. Na deze animatie een fragment van Minister Van Engelshoven (onderwijs) gepubliceerd op website NOS waarin zij aangeeft dat er geen mondkapjes verplichting geldt voor MBO en Hoger Onderwijs (omdat de het daar wel goed is om 1,5 meter aan te houden).

2 years, 12 months ago

Mordechai Krispijn, 2 oktober 2020

Afgelopen dagen werden de maatregelen verder aangescherpt. Het kabinet heeft een akkoord over de spoedwet bereikt en er dreigt een mondkapjesplicht op scholen en openbare ruimtes.

Maar is er werkelijk sprake van een 2e golf? De cijfers van het RIVM tonen aan dat er geen enkele sprake is van een 2e golf. De werkelijk 2e golf die dreigt is het aantal enorme faillisementen en werklozen.

Deel deze video met zoveel mogelijk mensen.

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

https://www.youtube.com/watch?v=bPugIoKG0XY
https://www.youtube.com/channel/UCpyU-g4gdbXEtVbOf6eTQnw
https://viruswaarheid.nl/

2 years, 12 months ago

Telefoon gesprek met het RIVM over de crisis

Blijkt uit de antwoorden niet duidelijk dat alle Nederlanders worden misleid?

2 years, 12 months ago

Peter Grootvaarders, 30 september 2020

Telefoongesprek met het RIVM over de lockdown, de maatregelen en de cijfers.

Bron

Bastiaan Laros
https://www.youtube.com/watch?v=OmypUsf3d1c&t=302s
https://www.youtube.com/channel/UCUleRNJCsUgkSepNriFaMsQ/

2 years, 12 months ago

Pierre Capel, 29 september 2020

What's going on ?? Waarom valt gebakken lucht als een steen op onze maag?

Pierre Capel

Pierre Capel is emeritus hoogleraar die de wetenschap een warm hart toedraagt en zijn kennis voor een breed publiek toegankelijk wil maken.

https://www.youtube.com/user/pcapel100/
http://www.pierrecapel.nl/

3 years ago

Het (nep)nieuws van Jaap van Dissel ligt op tafel in deze analyse van zijn technische briefing namens het RIVM aan de Tweede Kamer van 22 september. Rico Brouwer van Potkaars in gesprek met jurist Charlie de Vreede.

Rico: ‘Ik ben opgegroeid met Maurice de Hond als autoriteit op tv. Als er gepeild moest worden dan vertrouwden we Maurice. Die Maurice lijkt helemaal klaar met deze generatie politici en lijkt niet meer welkom op de media die hem vroeger op handen droegen. Zijn analyse van de technische briefing door Jaap van Dissel van het RIVM aan de Tweede Kamer was: ‘dit is bewuste misleiding of flagrante incompetentie’’.

Wat zeg jij dat het is?

artikel/notes: https://potkaars.nl/blog/2020/9/24/we-worden-door-jaap-bedisseld

Corona Tweede Kamer debat haiku:
ritueel debat
waarin gesloten rijen
samen line-dance doen

word lid van de nieuwsbrief en ontvang de wekelijkse postkaars: https://potkaars.nl/nieuwsbrief

op twitter: https://twitter.com/potkaars

3 years ago

Lange Frans met Bizzey, 16 september 2020

ABONNEREN | Klik:
https://www.youtube.com/user/LangefransTV?sub_confirmation=1

Bizzey zijn Kledinglijn
Vanaf 25 september te koop op:
https://www.butcherofblue.com

Bizzey in Pop-up store, 24 - 27 september
Adres: Runstraat 25, Amsterdam

De Docu serie over Bizzey op Videoland:
https://www.videoland.com/series/500208/bizzey

Bizzey z’n Concert in uitverkochte AFAS LIVE:
https://youtu.be/wQjdT2XEfCU

Bizzey bij RTL Late Night over zijn Concert:
https://youtu.be/UGWZzOmR2oQ

Bizzey z’n liedje ‘Traag’ wereldwijde hit:
https://youtu.be/1z8NpmCqvZE

Volg Bizzey op instagram:
https://www.instagram.com/bizzey/?hl=nl

Tisjeboy Jay in SBS6 studio tegen 5 man:
https://youtu.be/cefau3Avrm0

Het YouTube kanaal van Van Haga:
https://www.youtube.com/channel/UCANcqFpCP0isppPl8d8uRsg

Ronald Bernard, de oud-bankier op YouTube:
https://youtu.be/qdIW3m_aQlY

Kees van der Spek over Babylijkjes in Suriname:
https://youtu.be/I86rmqpFrg4

Het schokkende verhaal van Lisa bij RTL Boulevard:
https://www.rtlboulevard.nl/video/tv-fragmenten/video/4612531/het-schokkende-verhaal-van-lisa

Avicii z’n videoclip over Child Tracking:
https://youtu.be/Xq-knHXSKYY

Onze vorige Podcast over 9/11:
https://youtu.be/ojNs-c69R_g

Volg Lange Frans op Instagram:
https://www.instagram.com/langefrans/

Spotify:
https://open.spotify.com/artist/5I2d294l90n7EMWVNUZczE

De Pet van Lange Frans:
https://www.langefrans.nl/store/

Video Credits: Mitchel Westerwaal
https://www.instagram.com/mitchelwesterwaal/

3 years ago

Nelleke Bakker vertelt als ex medewerkster bij het RIVM over de misstanden in dit instituut en hoe het de gezondheid van heel veel kinderen schaadt.
#DAGVANVERBINDING

3 years, 1 month ago

Café Weltschmerz, 9 augustus 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Géén paniek aub, het is NIET nodig! Column Stefan Noordhoek" (Nieuwe upload 9 augustus 2020)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laat u niet bang maken. De RIVM-cijfers zijn ondeskundig en zonder inzicht samengesteld.

Stefan Noordhoek legt in eenvoudige woorden en heldere zinnen uit hoe de RIVM cijfers gebaseerd zijn op foute inzichten en misplaatste rekenmodellen.

Bronnen:

RIVM Ontwikkeling COVID-19 in grafieken
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

RIVM Monitoring sterftecijfers Nederland
https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

CBS bevolkingsgroei Nederland 1995-2020
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37325/table?ts=1596019461677

CBS sterfte Nederland 1995-2020 (wk28)
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?ts=15

Getoonde Corona-grafieken zijn afkomstig van de RIVM Ontwikkeling COVID-19 in grafieken pagina. Getoonde sterfte-grafieken zijn gebaseerd op de CBS/open data gegevens en gecorrigeerd voor bevolkingsgroei. Forecast 2020 is gebaseerd op verloop wk28-wk51 2019.

Gebruikte grafieken zijn te downloaden op:
https://www.dropbox.com/sh/stlqmufyowpnmvm/AADNNtbTgoi9QnnT7QoIU_uya?dl=0

Een masterclass voor burgers en een pleidooi voor een grondige bijscholing van de RIVM deskundigen en regeringsadviseurs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Café Weltschmerz

https://www.youtube.com/c/CafeWeltschmerz/
https://www.cafeweltschmerz.nl/geen-paniek-aub-het-is-niet-nodig-column-stefan-noordhoek/

3 years, 1 month ago

Maurice de Hond, 5 augustus 2020

Wilt u na deze video verdere verdieping en topsprekers horen over de pandemie ,en de toekomst na Corona, live of digitaal? Bezoek dan de G10 van de Economie en Filosofie op 4 en 5 september, of kijk mee via de livestream.

Data-onderzoeker Maurice de Hond beschikt over“schokkend” onderzoek, dat het RIVM weigert vrijte geven.Het beschrijft de Corona uitbraak in eenverpleeghuis te Maassluis. Op een afdeling waarde ventilatie slecht was - het virus werd infilters aangetroffen- stierf eenderde van debewoners aan het virus.Volgens de Hond zouden onmiddellijk alleventilatie systemen in openbare gebouwen,scholen, verpleeghuizen en bedrijven “Coronaproof” moeten worden gemaakt.Tot nu toe weigert de overheid om de cruciale rolvan ventilatie onder de aandacht te brengen.En dan kun je dus wachten op een tweede(beperktere) golf, aldus De Hond.

Café Weltschmerz

https://www.youtube.com/channel/UClK9f1anqhuSaqDN5YE-wfw
https://www.cafeweltschmerz.nl/rivm-blind-voor-ventilatie-als-oorzaak-coronadoden/

3 years, 1 month ago
OMG

Het zijn moeilijke tijden tijdens deze pandemie van het killervirus dat tussen de 65 en 600 bejaarde mensen direct het leven kostten.
De hele maatschappij staat op zijn kop en de economie valt om.

U bent uw bedrijf kwijt of raakt straks uw baan kwijt. Depressie. U wordt vernederd met muilkorven en afstand houden. Zelfmoorden zijn het gevolg. Oudjes kwijnen weg en onderling worden we verdeeld tot op het bot. Mensen die ernstige aandoeningen hadden, konden niet geholpen worden want dit vreselijke virus Corona, ging voor.

Kunt u daar moeilijk mee omgaan? Tsja... het was nou eenmaal nodig!
Gelukkig kunt u het RIVM bellen. Die staan altijd klaar voor u met deskundig advies over deze ingrijpende maatregelen..

Sandra belde ze op!

0800-1351
https://www.rivm.nl/contact

CommonSenseTV - Door burgers, voor burgers! Oprecht en eerlijk onafhankelijk nieuws! https://commonsensetv.nl/

Original CommonSenseShop!
#kickoutrutte T-Shirts, stop de lockdown en meer in alle kleuren en maten! Normal or premium quality!
Ook hoodies, sweaters, rugzakken, mokken en petjes zijn verkrijgbaar.
https://shop.spreadshirt.nl/CSTV-Store/all

Doneren:
https://getfunded.nl/doPayment/7302-commonsensetv-wij-gaan-nederland-wakker-schudden
Patreon:
https://www.patreon.com/commonsensetv

Facebook:
https://www.facebook.com/realCommonSenseTV
Twitter:
https://twitter.com/CommonSense_TV

3 years, 2 months ago

Oude, zeer kritische aflevering van nieuwsuur rond de Mexicaanse griep van 2009.

Dat we nu anno 2020 een herhaling van feiten beleven blijkt geen reden voor het programma zich opnieuw kritisch op te stellen

Wie het heden wil begrijpen en de toekomst wil voorspellen, moet het verleden kennen. En nu kijken aan wie en door wie de rekening voor het carona vaccin wordt betaald.

Markus Mijdus (@mark_mijdus) heeft getweet: De hele coronagekte is één grote corrupte zooi, geleid door de WHO (en dus China)! Docu over Mexicaanse Griep 10 jaar geleden: Kijk en huiver:

Ook jullie, domme corona-schaapjes. #viruswaanzin

https://twitter.com/mark_mijdus/status/1276917683552993283

3 years, 2 months ago

Ramon Bril met Alexander Kalem, 13 juni 2020

Waarom ontwijkt het RIVM een mogelijk corona geneesmiddel? Waarom stuurt het RIVM überhaupt aan op een andere oplossing dan een jaarlijkse vaccinatie voor een virus dat mild blijkt en inmiddels afwezig is? Alexander Sascha Kalem en Ramon Bril in gesprek.

Alexander Sascha Kalem heeft negen distilleerderijen waar etherische oliën worden geproduceerd uit medicinale planten. Een van de plantensoorten waar hij zich in specialiseert lijkt mogelijk zeer goede effectiviteit te hebben tegen coronavirussen. Er zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken waaruit dit blijkt. Opmerkelijk, zeker tijdens een crisis van deze grootte. De FDA uit America reageert snel en adequaat en geeft hem de mogelijkheid zijn oliën te testen. Het RIVM en de instanties in Spanje echter niet. Waarom? Wat maakt dat men zo naargeestig enkel naar een vaccinatie toewerkt?

Café Weltschmerz

https://www.youtube.com/channel/UClK9f1anqhuSaqDN5YE-wfw

3 years, 3 months ago

Zembla, 20 november 2010

4 miljoen mensen in krijgen in Nederland jaarlijks een griepprik. De griepprik is gratis voor ouderen en mensen met een chronische ziekte, maar kost de overheid jaarlijks 55 miljoen euro. Volgens het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, beschermt de prik tegen de ernstige gevolgen van influenza. Maar klopt dat eigenlijk wel? Hoe effectief is het vaccin? Griepdeskundigen uiten daarover in ZEMBLA hun twijfels.

Twijfels over effectiviteit griepprik

Eigenlijk weet niemand precies hoe goed het griepvaccin werkt. Er is namelijk nooit goed onderzoek naar gedaan. In 2006 publiceert de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, hierover een vernietigend artikel. Ze hielden alle onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor die is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen. Deze conclusie heeft de Cochrane Collaboration in juni van dit jaar in een nieuw artikel bevestigd.
Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in ZEMBLA: ' De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt. ' Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet.

VARA Zembla

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-overbodige-griepprik

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Peperdure pillen
https://www.bitchute.com/video/SEMCRNIWkIrj/

Medicijnenmaffia
https://www.bitchute.com/video/m06NYwLtfKzw/

De pandemie die geen pandemie was
https://www.bitchute.com/video/qlQl7Nhl0eok/

De overbodige griepprik
https://www.bitchute.com/video/QlMR3PbDkRDO/

50 Nederlanders dood per dag door medische fouten, artsen zwijgen
https://www.bitchute.com/video/5GKhakpsfeDc/

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

3 years, 3 months ago