#van

A Quick Project overview, and MRE Review

20 hours ago

Tros closedown, afkondiging, ster, journaal en rondvlucht boven Hagestijn
Omroepster:
Nieuwslezer: Elleke van Doorn
Datum van opname: 1992
Bron: Pal vhs

1 month, 2 weeks ago

Mirror: https://www.waarheid.tv/95-zijn-wij-gedebunkt

We konden erop wachten. En het is gebeurd...
De Keuringsdienst van Waarheid is ge'debunkt. Ge'fact-checkt!
Of niet?

---

De debunk op Daniël Debunkt:
https://daniel-debunkt.nl/erik_van_der_horst/video-zijn-wij-proefkonijnen/

Hier onze video "Zijn wij proefkonijnen?"
https://www.waarheid.tv/62-zijn-wij-proefkonijnen

Het artikel in Trouw:
https://www.trouw.nl/opinie/minister-de-jonge-moet-zelf-ook-geen-nepnieuws-over-vaccins-verspreiden~b4265c03/

Trouw artikel:

Burgers hebben het recht om juist en volledig geïnformeerd te worden door hun minister van volksgezondheid. Dat doet Hugo de Jonge nu niet, vindt Colin van der Heiden, klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar geestelijke gezondheidszorg.

Colin van der Heiden24 maart 2021, 9:12
‘Nepnieuws verspreiden, dat kan niet midden in een pandemie’, onderbrak een zichtbaar ontstemde Hugo de Jonge onlangs Tweede Kamerlid Wybren van Haga, nadat deze vragen stelde over mogelijke bijwerkingen van vaccins. ‘Dat ondermijnt de vaccinatiebereidheid en dat is levensgevaarlijk’, aldus de minister van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Dat nepnieuws verspreiden niet kan, dat staat buiten kijf. Ook als er geen pandemie is. Maar hoe zit het met de informatie die De Jonge zelf geeft over vaccins? Klopt die eigenlijk wel?

Uit en te na getoetst?
In zowel de Tweede Kamer als in de reguliere en social media beweert de minister bij herhaling dat vaccins ‘uit en te na’ getoetst zijn, en dat ze veilig zijn. Beweringen die aantoonbaar niet stroken met de stand van het wetenschappelijk onderzoek naar de vaccins.

Zo is er nog onvoldoende bekend over de mate waarin vaccins beschermen tegen infecties en vooral tegen virusoverdracht. En omdat de onderzoeken vooral keken naar de effecten op de korte termijn (maximaal twee maanden) kan weinig geconcludeerd worden over effecten op de langere termijn.

Of de vaccins voldoende beschermen tegen mutaties van het virus is ook nog niet helemaal duidelijk. Voor de veiligheid van vaccins geldt hetzelfde als voor de werkzaamheid: er is nog onvoldoende bekend, zeker voor de langere termijn. Want die is simpelweg nog niet onderzocht.

Geen deelname aan trials
Wat we ook nog niet weten, is hoe werkzaam en veilig de vaccins zijn voor specifieke groepen als ouderen boven de 75 jaar en kinderen onder de 16 jaar. Die groepen waren in de onderzoeken tot nu toe niet of nauwelijks vertegenwoordigd.

Andere groepen, zoals mensen met aandoeningen die het afweersysteem verzwakken, juist een van de belangrijkste risicogroepen, werden zelfs uitgesloten van deelname aan trials. Zodat voor die groepen op dit moment zelfs nog helemaal geen uitspraak te doen is over werkzaamheid en veiligheid.

Experimenteel
Er is dus nog zoveel onbekend, dat definitieve uitspraken over werkzaamheid en veiligheid niet mogelijk zijn. Dit wordt onderstreept door het feit dat het European Medicine Agency (EMA) de vaccins voorlopig heeft goed gekeurd tot 2023. Pas dan zijn de onderzoeken afgerond.

En pas dan kunnen definitiever uitspraken gedaan worden over werkzaamheid en veiligheid. Tot die tijd hebben de vaccins de status ‘experimenteel’.

Herhaaldelijk stellig beweren dat de vaccins ‘uit en te na onderzocht zijn’ en dat ‘vaccins dus veilig zijn’, zoals De Jonge doet, strookt dus niet met de feiten. Het lijkt er dus op dat De Jonge een dubbele moraal hanteert. Want onjuiste informatie verspreiden met als doel de publieke opinie te beïnvloeden, en in dit geval de vaccinatiebereidheid te vergroten, is per definitie ‘desinformatie’. En dat is een minister onwaardig. Zeker een minister die dat zijn opponenten verwijt.

Volledige informatie
Burgers hebben het recht om juist en volledig geïnformeerd te worden door hun minister van volksgezondheid. Ook als hem dat niet goed uitkomt, omdat het de vaccinatiebereidheid misschien niet bevordert. Maar de V in VWS staat niet voor vaccinatiebereidheid, maar voor volksgezondheid. En het toedienen van vaccins, een medische handeling, valt daar ook onder.

Dus de burgers ook daarover adequaat voorlichten is simpelweg de plicht van deze minister. Op die manier kan iedereen een afgewogen keuze maken om zich al dan niet te laten vaccineren.

Desinformatie verspreiden is, om in zijn eigen termen te blijven, ‘levensgevaarlijk’.

Lees ook:
Waarom wantrouwen zoveel mensen de vaccins?
Nu er vaccins zijn, zijn er legio mensen die ze niet willen hebben. Een al langer sluimerend vaccinatiewantrouwen komt naar boven.

Vaccins zijn niet ‘veilig’ of ‘onveilig’, ze hebben positieve en negatieve effecten
Is het AstraZeneca vaccin veilig? Ja, kopten onder andere de NOS en Trouw donderdagmiddag, na de persconferentie van de Europese Medicijnautoriteit, de EMA. Maar wie de bijbehorende artikelen las, zag dat het net iets genuanceerder lag.

2 months ago

*I do not own the copyrights for this music*

https://www.discogs.com/Townes-Van-Zandt-Flyin-Shoes/master/36830

"Brother flower, are you listenin'?
Let me sing a song for you
Brother flower, petals glistenin',
In the bashful mornings dew
Brother flower, when the sun shines
And the dew has flown away
If you don't mind weak and wrong rhymes
Brother flower, may I stay?

Brother flower, you ain't lonely
For you've always been alone
But I haven't been so lucky

I had love and now it's gone
I have arms to hold another
Never to hold her again
I have life to give lover
You have life to give the wind

Brother flower, when the snow flies
And you lay your beauty down
Brother flower, are you sleepin'
There upon the cold, cold ground
Brother flower, please awaken
Show the sky your face of blue
Let me know I ain't forsaken
Seems like all I have is you."

2 months, 2 weeks ago

Megapool ad met Willem van Hanegem
Datum van opname: 2001
Bron: Pal vhs

2 months, 3 weeks ago

Beeld van nederland uit het polygoon journaal (07) de jaren 60 65

In de eerste helft van de jaren zestig begint een tijdperk van ongekende welvaart.
De industrie groeit nog steeds voorspoedig, er is nauwelijks werkloosheid en er blijkt een enorme hoeveelheid aardgas in de Nederlandse bodem te zitten.
In Vijf jaar tijd neemt het aantal auto's toe tot een miljoen.
De televisie word een gewaardeerde huisvriend met programma's als het grand gala du Disque en de marathonuitzending Open het dorp.
De Nederlandse jeugd raakt in extase door het bezoek van de Beatles, die een stormachtig concert geven.
Schokkend zij de beelden van de treinramp bij Hamelen waarbij 93 doden vallen.
Vol trots worden de eerste successen van de Deltawerken gemeld: de afsluiting van get Veerse gat en de bouw van de Zeelandbrug,
Scheveningen krijgt een nieuwe pier, Joeri Gagarin en John Glenn zijn de eerste ruimtevaarder, in Berlijn word de muur gebouwd en in Israël
staat Adolf Eichmann terecht.
De hele wereld reageert ontzet als president Kennedy in Dallas word vermoord
Nederland stuurt steeds meer troepen naar Nieuw-Guinea maar moet dit deel van het koninkrijk tenslotte toch overdragen aan Indonesië.
Het huwelijk van Princes Irene en de verloving van Princes Beatrix zorgen voor veel opwinding.
De koudste Elfstedentocht aller tijden levert een eenzame winnaar op, Sjoukje Dijkstra en Anton Geesink worden Olympisch kampioen.
Wim Kan jubileert en de boerenpartij word opgericht.

3 months ago

Beeld van nederland uit het Polygoon journaal (03) de jaren 40 - 45

3 months, 1 week ago

Beeld van nederland uit het journaal (09) de jaren'70 - '75

De treinkaping van Wijster en de drie van Breda, de abortus kwestie en de ontruiming van Nieuw Dennendal:
kapingen en het einde van piratenzenders.
De eerste helft van de jaren zeventig is een bijzonder rumoerige periode.
Massale demonstraties tegen inflatie en prijsstijgingen, langdurige stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades door boeren en schippers,
bepalen het tijdsbeeld.
Want de economische groei stagneert, bedrijven sluiten of krimpen in en de werkloosheid verdrievoudigt.
De oliecrisis van 1973, met autoloze zondagen en benzine distributie, doet daar nog een schepje bovenop.
Joop den Uyl word premier, Koningin Juliana brengt een staatsbezoek aan indonesie en Wim Kan maakt zich kwaad over de komst van de Japanse keizer.
Gastarbeiders gaan zich vrijblijvend vestigen: vele tienduizenden Surinamers komen na de onafhankelijkheid van hun land naar Nederland.
Ajax wint drie achtereenvolgende jaren de Europacup 1: Ard Schenk, Atje Keulen-Deelstra en Wim Ruska zegevieren tijdens de olympische spelen in 1972.
Een windhoos treft Ameland, een orkaan velt de Veluwse bossen en de mode beweegt zich tussen maxi en hotpants.
Er komt een zeehonden crèche, vrouwen gaan naar de moeder-mavo, de eerste witkar verschijnt op straat en de blaaspijpjes worden ingevoerd.

3 months, 1 week ago

Beeld van Nederland uit het journaal (13) De jaren '90
Commentaar: Ingrid Driessen

In de jaren negentig volgen de gebeurtenissen elkaar snel op.
De Bijlmerramp schokt het hele land, Nederlandse vakantiegangers komen om bij een vliegtuigongeluk in Portugal en een muziekkorps verongelukt bij de Herculesramp op vliegveld Eindhoven.
Ook bij fabrieksbranden, een treinramp en een aardbeving wordt voor miljoenen schade aangericht.
Tijdens de watersnood van 1995 staan de dijken op doorbreken en moeten honderdduizenden mensen worden geevacueerd.
In 1994 treed het eerste paarse kabinet aan, vier jaar later gevold door het tweede, dat spoedig ten val komt
maar snel word gelijmd
Vliegtuig fabriek Fokker komt dramatisch ten val, er zijn voortdurend problemen met Schiphol en er wordt heftig geprotesteerd
tegen de aanleg van de Betuwelijn.
Nederland is betrokken bij de golfoorlog en de strijd rond Kosovo.
Er komt vanuit het buitenland veel kritiek op het Nederlandse drugsbelijd
De veteranen ziekte eist tientallen slachtoffers, de varkenspest breekt uit en tien miljoen dieren moeten worden afgemaakt.
Toenemend straatterreur en incest affaires leiden tot emotionele reacties.
Er is weer een Elfstedentocht, vijftig jaar bevrijding word grootscheeps herdacht en in 1998 viert de koningin Beatrix haar zestigste verjaardag.
De Europese eenwording staat in het middelpunt van de belangstelling met het verdrag van Maastricht en de komst van de euro.
De nieuwe spelling word ingevoerd en de Nederlanders krijgen te maken met nieuwe woorden al flexibilisering en Viagrapil.

3 months, 1 week ago

Beeld van Nederland uit het journaal (10) De jaren '75 - '80
Commentaar: Charles Groenhuijsen

Drie opzienbarende affaires tekenen de tweede helft van de jaren zeventig.
De van oorlogsmisdaden verdachte Pieter Menten vlucht naar het buitenland, wordt gepakt en later weer vrij gelaten.
Willem Aantjes treed af wegens een verzwegen oorlogsverleden en Prins Bernhard legt zijn militaire functies neer in verband met de Lockheed affare.
Het kabinet Joop den Uyl komt dramatisch te val: Dries van Agt word de nieuwe premier.
De economische groei stagneert, Bedrijven worden gesloten en er word gestaakt voor prijs compensatie. Bestek '81 moet redding brengen.
De Limburgse mijnen gaan definitief dicht
Een militaire actie maakt een einde aan de treinkaping bij de Punt en de gijzeling van een school in Bovensmilde:
jonge Zuidmolukkers bezetten het provincie huis in Assen
De vliegramp op Tenerife kost 249 Nederlanders het leven. Bij treinrampen vallen tientallen doden.
Onder het motto geen woning, geen koning verstoren krakers de inhuldiging van Koningin Beatrix.
In Suriname plegen militairen een staatsgreep.
In een Ongewone droge zomer 1976 woeden hevige bosbranden.
Harm Kuipers, Jan Raas en de hockeydames wereldkampioen: Het geweld op en langs de voetbalvelden neemt hand over hand toe.
Nederlandse Unfil-soldaten gaan naar Libanon en Vietnamese vluchtelingen komen naar Nederland.

3 months, 1 week ago

Beeld van Nederland uit het journaal (12) De jaren '85 - '90
Commentaar: Charles Groenhuijsen

Rampen, schandalen en geknakte reputaties beheersen in de tweede helft van de jaren tachtig, het beeld van Nederland.
De visserijfraude, de paspoort affaire en de bouwfraude leiden tot het aftreden van Braks en de staatssecretarissen Van Eekelen en Brokx.
Na de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl eet Nederland geen spinazie meer.
Het duurt zeven maanden voor de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn is opgespoord Bij de ramp met de veerboot Heralt of Free Enterprise,
een massale kettingbotsing en de vliegramp op Zanderij vallen vele honderden slachtoffers.
In Suriname vecht het leger tegen het junglecommando: Nederland stuurt fregatten naar de Perzische Golf maar de gijzelaars in Irak moeten
lang wachten op hun bevrijding.
Minister Brinkman weigert de P.C. Hooftprijs toe te kennen aan Hugo Brandt Corsitus en 'De aanslag' wordt bekroond met een Oscar.
Willem Drees overlijd op 101 jarige leeftijd, kroonprins Willen Alexander rijd de Elfsteden tocht.
Princes Juliana en Prins Bernhard vieren hun gouden huwelijk.
President Bush en Nelson Mandela bezoeken Nederland. Flevoland word de twaalfde provincie en een golf van nationale trots gaat door het land
als de deltawerken zijn voltooid.
Ondanks het bomincident tijdens de wedstrijd tegen Cyprus wordt het Nederlands elftal Europees kampioen.
Yvonne van Gennip wint goud in Calgary, Rtl Veronique komt op de kabel, de Koninklijke Luchtmacht geeft een Jubileumshow en Sail '90 trek
honderdduizenden bezoekers.

3 months, 2 weeks ago

Start to finish camper van build for a customer that is going travel the US and South America for one year. They had some very specific request for this van. To start the customer wanted a sink with extension fossette, Solar, Roof ventilation, LED lighting throughout, full size bed, and lots and lots of storage, & light colors throughout mainly with a touch matching the front interior colors.

Amazon Links to the products we used on the build below.

12V, USB, V Meter panel.
https://www.amazon.com/gp/product/B07TBK58YS/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07TBK58YS&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=46d160fd21a1b4f127e92bff6ada0b09

Solar Panels.
https://www.amazon.com/gp/product/B00C90ZTDC/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00C90ZTDC&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=1b57730ca82e1baeb54ca20a61643deb

Kiddie Fire extinguisher and Mounting bracket.
https://www.amazon.com/gp/product/B00002ND64/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00002ND64&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=499b59709f05d483d947c31de89cf9ea

Side Awning. This is a great deal on a camper awning.
https://www.amazon.com/gp/product/B075LD3Z3X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B075LD3Z3X&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=9426e1beb4bd1c7c863e8599195d6b33

Go Power Digital Solar Controller.
https://www.amazon.com/gp/product/B0028W4P9U/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0028W4P9U&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=e827f0275718a5beb3a800da397fcd20

Go Power solar fuse block Kit.
https://www.amazon.com/gp/product/B00153587Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00153587Q&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=206d6b681d67e2c6d09d8c1250643c5d

Go Power 1500W inverter.
https://www.amazon.com/gp/product/B06WLMX1H2/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B06WLMX1H2&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=68d41cc9f6d634c75a1ad4146b4f4401

AGM Battery Marine grade for the solar system.
https://www.amazon.com/gp/product/B075RGX1WR/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B075RGX1WR&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=1625deba010a24d40d029561dc954dd9

Spray Foam fire rated insulation.
https://www.amazon.com/gp/product/B0115ZIRQW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0115ZIRQW&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=71ad0dacf6fd68b49e2f355e4d6c677b

3" LED Ceiling puck lights.
https://www.amazon.com/gp/product/B01MS90CZA/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B01MS90CZA&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=5afd7b9f513beb5f547c7e314c202542

Solar cable extension cords.
https://www.amazon.com/gp/product/B07V3L4FQQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07V3L4FQQ&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=d3a59cc5caa1b9c267fbf1bf4c2a7aba

Through Panel Solar cable connector.
https://www.amazon.com/gp/product/B0111RNZDY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0111RNZDY&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=74bbeb6395d367cdba7becbd8144e38b

12V roof 2 way fan.
https://www.amazon.com/gp/product/B00HQZASRW/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B00HQZASRW&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=827624f7e55c16ad507e4261d3c7088b

12V TV - DVD player.
https://www.amazon.com/gp/product/B08K11N85F/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B08K11N85F&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=1993556d968c0ff4798a1df4d4d076a2

Total Boat crystal clear epoxy resin used for the counter tops.
https://www.amazon.com/gp/product/B06XGPW9XQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B06XGPW9XQ&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=19f6938d59196677edbfabf76b35e03d

Portable high pressure shower.
https://www.amazon.com/gp/product/B083BHZY8K/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B083BHZY8K&linkCode=as2&tag=brc01-20&linkId=f1f3af7a204827397a2d364b0a57f846

4 months, 2 weeks ago

I kill time in Tarpon Springs while waiting on the repairs to be complete.

4 months, 3 weeks ago

I shot the best videos ever of the Van repair. What happened!!

4 months, 4 weeks ago

Jan Van Pelt Zyklon B Nonsense

5 months, 3 weeks ago

Joel Hoekstra's 13 new album "Running Games" will be out soon, and we discuss the recording, the musicians involved, and the passing of Eddie Van Halen.

6 months, 2 weeks ago

The true artists are starting to take a stand for ending this hoax. Eric Clapton has joined him.

Support Van Morrison! ==> https://www.vanmorrison.com

6 months, 2 weeks ago

The true artists are starting to take a stand for ending this hoax. Eric Clapton has joined him.

Support Van Morrison! ==> https://www.vanmorrison.com/

6 months, 2 weeks ago

MARC VAN RANST - A WHO puppet: How to manipulate the public to get vaccinated... and make a lot of money.

6 months, 3 weeks ago

Bestel je Klimaatoptimist-items via https://jensen.nl/.

Er is corruptie van ongekend niveau gaande binnen de NPO met Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw als grootste uitknijpers van de belastingbetaler. Jaïr slijmt bij Groenlinks en D66 en Eva Jinek bijna op de knieën.

GA NAAR JENSEN.NL EN SUPPORT HET ECHTE GELUID!

Abonneer je hier op het Jensen Youtube kanaal:
https://bit.ly/2EQq7nm

De Jensen Show op Spotify: https://spoti.fi/2Hh69pw

De Jensen Show op iTunes: https://apple.co/2Hvo772

7 months, 1 week ago

SS commander Walter Rauff was accused of developing vans for gassing Jews with exhaust fumes.

Thanks to Revision for sharing this. SUB his channel.
https://www.bitchute.com/channel/QVElCVzPUAd6/

7 months, 2 weeks ago

Bestel de 'Oh Hans' en Jensbaba-shirts via http://jensen.nl/ en steun het echte geluid!

In de laatste aflevering van de Jensen Show Zomerspecial heeft Jensen het over de positieve dingen die de Coronahysterie bij mensen naar boven heeft gebracht.

Abonneer je hier op het Jensen Youtube kanaal:
https://bit.ly/2EQq7nm

De Jensen Show op Spotify: https://spoti.fi/2Hh69pw

De Jensen Show op iTunes: https://apple.co/2Hvo772

7 months, 3 weeks ago

Van Jones Says Trump Does Not Enough Credit For His Pro-Black Policies

7 months, 3 weeks ago

Where Have All The Good Times Gone! 00:00
Hang 'Em High 03:09
Cathedral 06:39
Secrets 08:01
Intruder 11:29
(Oh) Pretty Woman 13:08
Dancing In The Street 16:04
Little Guitars (Intro) 19:50
Little Guitars 20:32
Big Bad Bill (Is Sweet William Now) 24:22
The Full Bug 27:07
Happy Trails 30:29

Diver Down is the fifth studio album by American hard rock band Van Halen and was released on April 14, 1982. It spent 65 weeks on the album chart in the United States and had, by 1998, sold four million copies in the United States. It is their shortest album to date.
The album cover artwork displays the "diver down" flag used in many US jurisdictions (which indicates a SCUBA diver is currently submerged in the area). Asked about the cover in a 1982 interview with Sylvie Simmons (Sounds, June 23, 1982), David Lee Roth said it was meant to imply that "there was something going on that's not apparent to your eyes. You put up the red flag with the white slash. Well, a lot of people approach Van Halen as sort of the abyss. It means, it's not immediately apparent to your eyes what is going on underneath the surface." The back cover of the album features a photo by Richard Aaron of Van Halen on stage at the Tangerine Bowl in Orlando, Florida that was taken on October 24, 1981 as they concluded a set opening for The Rolling Stones.

I hope these videos bring you joy! A very special thanks to each and every one of you who support my channel through Paypal. Do you enjoy my channel? Please consider supporting me!

PayPal
https://www.paypal.me/RadioMan820
Get your Merch Here
https://shop.spreadshirt.com/radiomans-radio-world
Radioman on Bitchute
https://www.bitchute.com/channel/radioman/
Radioman on LBRY TV
https://lbry.tv/@Radioman:a
Radioman's Streaming Radio Stations can be found here. The more you listen the more you supports this channel. Thank you.
https://radioworld66.com/index.html

email
[email protected]
AFAR New Twitter page
https://twitter.com/AmericanFreeAl1

Keith Curry
P.O. Box 12
Kit Carson Colorado
80825

8 months ago

Here we have a review on a Big black shafted "Massager" from our very own sex pig.....Enjoy :)

8 months ago

Andre van Duin - Lach mee met andre 1993

8 months, 1 week ago

Andre van Duin revue 1989

8 months, 1 week ago

Andre en Corry 1980

8 months, 1 week ago

00:00 - 1984
01:07 - Jump
05:11 - Panama
8:45 - Top Jimmy
11:47 - Drop Dead Legs
16:00 - Hot For Teacher
20:47 - I'll Wait
25:30 - Girl Gone Bad
30:08 - House of Pain

8 months, 2 weeks ago

Journaal en nieuws voor doven
Nieuwslezert: Elleke van Doorn
Datum van opname: 19-01-1995
Bron: Pal vhs

9 months ago

Barend en van Dorp fragment
Programma gepresenteerd door Frits Barend en Henk van Dorp
Datum van opname: 08-04-2003
Bron: Pal vhs

https://nl.wikipedia.org/wiki/Barend_%26_Van_Dorp

Barend & Van Dorp

Barend & Van Dorp was een discussieprogramma over actuele zaken op de Nederlandse televisiezender RTL 4. Het laatste seizoen 2005/2006 werd uitgezonden op Talpa.

Het programma werd elke werkdag uitgezonden. De presentatie van het programma was in handen van Frits Barend en Henk van Dorp. Dit duo ontving twee tot vier gasten per avond. Jan Mulder was geruime tijd 'vaste gast', en Boudewijn Büch was tot zijn overlijden een regelmatige gast; ook Bart Chabot was vaak te gast.

Het programma werd lange tijd uitgezonden door RTL, maar was vanaf september 2005 bij Talpa te zien. Na deze verhuizing daalden de kijkcijfers en op vrijdag, 21 april 2006, vond de laatste uitzending plaats

10 months, 1 week ago

Youp van t hek - Zonder twijfel 1982
Datum van opname: 04-11-2000
Bron: Pal vhs

11 months ago

A van is moving without a driver. So a passer by blocks a wheel only to discover............
This is an article in Sunday Family Humour.
You are invited to a free subscription.
Email [email protected] humour.org

11 months, 1 week ago

Sbs6 hart van nederland
Presentatie: Milika Peterzon & Gallyon van Vessem
Datum van opname: 29-10-1996
Bron: Pal vhs

- Tandarts kosten
- Invallen woonwagen kampen Zoetermeer
- Bewoners gifgrond kwaad

11 months, 1 week ago

Sjef van Oekel kerstshow
Eerste datum van uitzending: 1973
Tweede datum van uitzending: 12-10-1991
Bron: Pal vhs

11 months, 3 weeks ago

Corrie van Gorp 198x

1 year ago

Corrie n gouden kracht 1980
Corrie van Gorp

1 year ago

Herman van Veen - in vogelvlucht
Datum van opname: 27-8-1987
Bron: Pal vhs

1 year ago

Hart van nederland shownieuws weer
Presentatie: Pauline Daalder
Weerman: Piet Paulusma
Shownieuws presentatie: Albert Verlinde
Datum van opname: 12-03-1999
Bron: Pal vhs

1 year ago

Van Jones: I Fear The White Liberal More

1 year ago

Hart van nederland
Presentatie: Cilly Dartel
Weerman: Piet Paulusma
Datum van opname: 04-06-2001

1 year ago

Van Oekels Discohoek van 18-03 -1975
Datum van opname: 12-10-1991
Bron: Pal vhs

1 year, 1 month ago

Today we come to the Van Duyn line in EL: The Bloodlines.
For more please visit:
https://el.saianarchy.com/
http://saianarchy.com
https://library.saianarchy.com/

1 year, 3 months ago

Time to go through the engine on our Dodge B350 shop truck. In this video I go through the engine part by part and evaluate it's condition.
This video ran long so I've broken it into 2 parts but am posting both of them at the same time.
Thanks for watching!
Please subscribe to see future videos and projects.

Our website www.clintsstreetmachines.com
Visit us on facebook https://www.facebook.com/clintsstreet...
Instagram https://www.instagram.com/clints_stre...
Our merch store on threadless https://clintsstreetmachines.threadle...
Email us [email protected]

1 year, 3 months ago

Time to go through the engine on our Dodge B350 shop truck. In this video I go through the engine part by part and evaluate it's condition.
This video ran long so I've broken it into 2 parts but am posting both of them at the same time.
Thanks for watching!
Please subscribe to see future videos and projects.

Our website www.clintsstreetmachines.com
Visit us on facebook https://www.facebook.com/clintsstreet...
Instagram https://www.instagram.com/clints_stre...
Our merch store on threadless https://clintsstreetmachines.threadle...
Email us [email protected]

1 year, 3 months ago

In the first video of this build series, we take a walk around our new Dodge van shop truck and show you how far we've gotten on it.

Next week, we'll tackle the firewall and subframe paint.

Thanks for watching!
Please subscribe to see future videos and projects.

Our website www.clintsstreetmachines.com
Visit us on facebook https://www.facebook.com/clintsstreet...
Instagram https://www.instagram.com/clints_stre...
Our merch store on threadless https://clintsstreetmachines.threadle...
Email us [email protected]

1 year, 3 months ago

Veronica - Goud van oud fragment 1987

1 year, 4 months ago

Veronica aankondiging door Chimene van Oosterhout
Datum van opname: 05-02 -1999
Bron: Pal vhs

1 year, 4 months ago

Count Down fragmenten
Presentatie: Simone van Walraven
Datum van uitzending: 1988

1 year, 5 months ago

Teaser video for the new shop truck / tow vehicle. I bought a Dajiban (google it) and just check out that paint job! Series two is about to start and it will be all about getting this thing back on the road for springtime.

Thanks for watching!
Please subscribe to see future videos and projects.

Our website www.clintsstreetmachines.com
Visit us on facebook https://www.facebook.com/clintsstreetmachines/
Instagram https://www.instagram.com/clints_street_machines/
Our merch store on threadless https://clintsstreetmachines.threadless.com/
Email us [email protected]

Music provided by YouTube Audio Library

1 year, 5 months ago

Natuur monumenten promo met Wieteke van Dort
Datum van opname: 1993
Bron: Pal vhs

1 year, 5 months ago

Here at General Spacecraft, we pride ourselves on always delivering a quality product specified exactly to your needs. If you're into "that retro look" and would like to remain modern as far as convenience, our patented Parallel-O-Van series models are good for domestic, and interplanetary travel. Whether your destination lies ahead or above, relative to whichever planet you're on... Its the new Parallel-O-Van, from General Spacecraft. Travel happy out there.

1 year, 5 months ago

Wat doe jij nou -Theo van Gogh fragment
Datum van opname: 13-03-1992
Bron: Pal betamax

1 year, 6 months ago

Hart van nederland fragment
Presentatie: Cilly Dartell & Milika Peterzon
Datum van uitzending: 2002
Bron: Pal vhs

1 year, 6 months ago

Rad van fortuin fragment
Presentatie: Hans van der Togt
Datum van opname: 199x
Bron: Pal vhs

1 year, 6 months ago

Rad van fortuin fragment
Presentatie: Hans van der Togt
Datum van opname: 1991
Bron: Pal vhs

1 year, 6 months ago

Typisch negentig - over het rad van fortuin
Presentatie: Gijs staverman
Datum van opname: 2004
Bron: Pal vhs (excuus voor de kakke kwaliteit)

1 year, 7 months ago

Afkondiging en Nos journaal
Nieuwslezer: Elleke van Doorn
Datum van opname: 13-11-1993
Bron: Pal vhs

1 year, 8 months ago

Rtl5 weer en verkeer
Weerjuf: Helga van Leur
Datum van opname: 03-12-1996
Bron: Pal vhs

1 year, 8 months ago

Joop van Zijl fragmenten bij de Olympische Zomerspelen 1984
Datum van uitzending: 1984
Bron: Pal betamax

1 year, 9 months ago

Week van Willibrord fragment
Presentatie: Willibrord Frequin
Datum van uitzending: 1997
Bron: Pal vhs

1 year, 9 months ago

Ik hou van holland 2009

1 year, 10 months ago

Business update fragment
Presentatie: Elleke van Doorn
Datum van uitzending: 09-02-1999
Bron: Pal vhs

1 year, 11 months ago

Hart van nederland
Presentatie: Madelon Spaan & Maureen du Toit
Datum van uitzending: 19-05-2002
Nron: Pal vhs

1 year, 11 months ago

A favorite park of mine in the Houston Bay Area 😍
Sylvan Beach Park has a lot to offer.
Sandy beach area for lounging and swimming. Fishing pier with a bait shop and other supplies. Picknick tables and grills. A very nice playground for the kids. Skate Park for the older kids. Restrooms at each end of the park.
All ages will enjoy the views and amenities of this park
Located in La Porte, Texas
Thanks for watching 🧡
Give me a 👍
Don't forget to subscribe 🧡
Show your support with your financial gifts of generosity through Paypay by tapping the tip button 🧡

1 year, 11 months ago

Wander+Van chasing the rainbow.
West Texas.

1 year, 12 months ago

Eo Closedown
Omroeper: Bert van Leeuwen
Datum van uitzending: 16-12-1988
Bron: Pal vhs

2 years ago

Hart van nederland
Presentatie: Milika Peterzon & Cilly Dartell
Datum van opname: 26-11-1999
Bron: Pal vhs

2 years, 1 month ago

Journaal en ster
Nieuwslezer: Joop van Zijl
Datum van opname: 13-03-1992
Bron: pal vcc

2 years, 1 month ago

Hart van nederland domino day, en driejarig bestaan sbs6
Presentatie CIlly Dartell & Milika Peterzon
Datum van opname: 28-08-1998
Bron: Pal vhs

2 years, 1 month ago