#verdrukking

Dit is Jean Martin Peter Schoonbroodt: https://www.youtube.com/channel/UC72DdKk9mke7NnMq5i7Y1bw
(Geloof in Jezus de Christus, de Zoon van God Z'n dood en opstanding ter vergeving van zonden, mits u Bekeert van Zonden in Gedachte, Woord en Daad en Bidt). Lees regelmatig in de Bijbel en Dodezee- Rollen (Apokriefen),zoals het boek van Henoch, Jasher etc, behalve het evangelie van Thomas en Judas. Streef naar perfectie, en ontvang de Heilige Geest, die u leidt naar alle waarheid, ook wel de trooster genaamd. Weiger het 666-Vaccin als u wilt leven.

3 months, 4 weeks ago

In deze documentaire leggen Pastoor Steven Anderson en Pastoor Roger Jimenez uit hoe de Opname ("Rapture") gaat gebeuren. Engels met Nederlandse ondertiteling.

2 years ago