#workingclassheroes

Working Class Heroes - Chow Yun-Fat πŸ™ "Instead of saying that we need more like him, we should say I WILL BE like him" πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™πŸ™ https://youtu.be/66uv-iziYjs

2Β months ago