#ziemia

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Zapraszam do samodzielnego określenia swojego osobistego dostrojenia do częstotliwości Nowej Ziemi, 5D. Oraz wysłuchania inspiracji, które mogą być pomocne w obecnym czasie przemian.
/Muzyka na początku i końcu nagrania: Edvard Grieg Peer Gynt Suite No.1/

1 month, 3 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Ta sesja dotyczy kolejnych informacji o Rozbłysku Słonecznym, który widziany jest z teraz jako wielkie wydarzenie w historii Naszej Cywilizacji. Ta rozmowa odbyła się w Agharcie, moim rozmówcą jest Ari, przedstawiciel cywilizacji Agharty, który jest moim gospodarzem i przewodnikiem podczas odwiedzin w Agharcie.
/Muzyka na początku i końcu nagrania: Edvard Grieg Peer Gynt Suite No.1/

1 month, 3 weeks ago

Jest to kompilacja filmów belgijskiego autora o pseudonimie godgevlamste, który wykazuje, że żyjemy w kraterze na gigantycznej kołyszącej się kuli otoczonej inną kulą plazmy-lustra, z prawdziwym Słońcem po jednej stronie i jego lustrzanym odbiciem z drugiej. Plazma odzwierciedla na niebie obraz pełnej Ziemi w postaci... Księżyca nazywanego dalej "Księżycem". Model opisuje jak działają fazy "Księżyca", cykl dnia i nocy naszego krateru, ruch gwiazd i planet, przypływy, odpływy oraz pory roku, i jaką rolę odgrywa w tym prędkość światła. Kiedy już wiesz, że patrzysz w lustro przestajesz się dziwić, że widzisz zawsze przód głowy.
Korzystając z mapy "Księżyca" autor znajduje obszar na jego powierzchni, w którym położony jest nasz krater: Sulpicius Gallus M - odzwierciedlany na niebie jako Syriusz. Światło odbijane przez kratery na Ziemi odzwierciedlane jest na niebie jako planety i gwiazdy. Odpowiadają za to dwie bliżej położone warstwy atmosfery/firmamentu. Obrót Ziemi i różnica czasu w jakim światło pokonuje dystans pomiędzy warstwami firmamentu tworzy iluzję gwiazd i planet krążących po niebie w przeciwnych kierunkach. Daje to klucz do zrozumienia: światopoglądu naszych odległych przodków i ich obsesji mapowania "kosmosu" w budowlach megalitycznych; map Starego Świata i późniejszych fałszerstw historyczno-naukowych, które według autora zaczęto wprowadzać po średniowiecznym kataklizmie. Tzw. lodowy asteroida obwiniany za epokę lodowcową mógł być w rzeczywistości wielkim kawałkiem lodu z większego oceanu, który po wpadnięciu do krateru zamroził jego dolną część - dawne Morze Śródziemne - dzisiejszą Antarktykę. To wydarzenie sprawiło, że nie rozumiemy dzisiaj co pokazują nam stare mapy sprzed epoki Renesansu. Jaki jest cel fałszerstw? To, że prawdopodobnie nie wierzysz temu co teraz czytasz? Świadomość niewolników zamknięta jest w małej piłce, podczas gdy elity kolonizują Większą Ziemię udając, że latają w kosmos. Czym naprawdę zajmuje się NASA? Dlaczego oficjalne zdjęcia Ziemi, planet i kosmosu to kompozyty komputerowe? Dlaczego elity boją się globalnego ocieplenia? Co oznacza kolonizacja Marsa? Gdzie leży Atlantyda i kim są Atlanci? Kim byli Wikingowie? Jak rozumieć obce cywilizacje? U kogo zadłużony jest "cały świat"? Czym jest Drzewo Życia? Kim jest pasożyt żerujący na ludzkości i co teraz robi?
Rok 2020 pokazał, że z ludźmi można zrobić wszystko, a skoro tak, to już to dawno zrobiono. Teraz zasłona zostanie zdjęta, być może nawet dosłownie i o tym jest ten film.

Źródło: https://www.youtube.com/user/godgevlamste

Plik do pobrania (HD 1080p): https://gofile.io/d/4sMS6J

2 months, 1 week ago

Piosenka z albumu "Rycerze Prawdy"
Nasza strona : https://www.iluzjarecords.pl/

3 months ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
W sesji omawiam aktualny stan dotyczący dwóch linii czasowych dla przyszłości Ziemi oraz osobisty potencjał wyboru swojej przyszłości.
/Muzyka na początku i końcu nagrania: Edvard Grieg Peer Gynt Suite No.1/

3 months, 1 week ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Zapraszam do wysłuchania i praktykowania Medytacji Wolności. Celem medytacji jest uwolnienie się od strachu i przejawienie Harmonii, Spokoju i pełni możliwości Człowieka Nowej Ziemi. Dla osiągnięcia pełniejszych efektów dobrze jest praktykować tę medytację przez kolejne 4 tygodnie. Wprowadzeniem do medytacji jest sesja 33. Ochrona, Utrzymanie Pozytywnej Linii Czasowej, Medytacja Wolności - Sesja Andromeda

3 months, 2 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Fragment sesji: Pora by ludzie w pełni uświadomili sobie to, kim są, obudzili swoją wewnętrzną Moc. Świadomość swojej wartości, swoich możliwości, swojej wielkiej mocy stwórczej, oraz wielkiego wpływu na rzeczywistość, której są częścią, którą dla siebie wybierają, którą dla siebie kreują każdą swoją myślą. Dzięki napływającym wysokim częstotliwością ma miejsce intensywniejszy proces budzenia się ludzkich jakości i umiejętności, poczucia współistnienia, wzajemnego szacunku i harmonii.
Tematy w sesji:
-Sytuacja na powierzchni Ziemi, intensywna zmiana częstotliwości i odczucie większej niewygody dla niektórych osób.
- Istoty negatywne usunięte z powierzchni ziemi już w 90 procentach.
-Każda osoba może oczyszczać przestrzeń niskowibracyjną dotyczącą ludzkości samym faktem jej niezasilania swoją energią.
-Opis osobistego zarządzania energią i skierowania jej na to, co pozytywne.
-Wskazówka co teraz dobrze robić; połączenie z mądrością i inteligencją ziemi, świadomość wzajemnego współistnienia.
- Ziemia jest już w swoim bardzo zaawansowanym procesie odrodzenia.
-Świadomość tego, za co sami jesteśmy odpowiedzialni. Bycie w teraz, chwile wyciszenia.

3 months, 2 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Sesja odbyła się 30.01.2020.
Tematy w sesji:
- Opis stanu energetycznego na powierzchni Ziemi.
- Ludzie w procesie pozbywania się z siebie negatywności.
- Sami nadajemy częstotliwość swojej energii.
- Każda osoba doświadcza swojego indywidualnego procesu oczyszczania.
- Informacja, by być gotowym na wydarzenia, które mogą jeszcze mieć miejsce.
- Statki kosmiczne nad Ziemią.
- Współpraca ludzi z pozytywnymi cywilizacjami.
- Temat corona... (od 13 minuty sesji).
- Wskazówki co możemy zrobić w obecnej sytuacji, jak zadbać o siebie.
- Szarańcza w Afryce - praca nad działaniami zapobiegawczymi jej rozprzestrzenianiu.
- Możemy się jeszcze spodziewać informacji, które mogą niepokoić.
- Wybraliśmy najlepszy kierunek dla Naszej Przyszłości.

3 months, 2 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
To druga część spotkania, w której zadawałam pytania.
- Pytanie od osoby, która czuje w sobie potencjał konstruktora nowych technologi, które powinny być dostępne na Ziemi dla każdego z nas. Jak mógłby dostawać wskazówki, informacje, na czym się skupić?
-Wyjaśnienie jak odbierać informacje, które są dla nas istotne.
- Kolejne pytanie z komentarza: Co będzie z ludźmi, którzy będą w szpitalach czy domach opieki, podczas zmian na Ziemi.
-Wskazówki, na co warto zwracać uwagę, jak zmieniać swój sposób postrzegania rzeczywistości na coraz lepiej nam służący.

3 months, 2 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Fragmenty z sesji: "Ziemia i mieszkańcy Ziemi są w bardzo zaawansowanym procesie dostrajania się do innych, wysokich częstotliwości. Odkrywania i aktywowania tych częstotliwości w sobie."
"Jeżeli człowiek będzie dawał swoją uwagę i swoją energię by "ratować" swoje stare struktury, niepotrzebnie przedłuża proces i utrudnia go."
" Istota Światła wie, Człowiek wie, że noszenie żalu do czegokolwiek obciąża jego samego, więc uwalnia cały żal. Noszenie poczucia krzywdy obciąża jego samego, uwalnia krzywdę. Uwalnia inne osoby od obciążania ich swoją krzywdą i tak samo uwalnia siebie samego od krzywdy, którą być może nieświadomie, a być może świadomie, wyrządził."
Tematy w sesji
-Nowa częstotliwość Ziemi.
-Proces uwalniania, oczyszczania Ziemi.
-Oczyszczający ogień, naturalny i właściwy proces.
-Oczyszczanie wody, zmiana częstotliwości i powrót do swojej doskonałości.
-Nowe częstotliwości spływające z Centralnego Słońca Galaktyki.
-Wielkie oczyszczanie ziemi, podnoszenie jej wibracji. Uwalnianie i neutralizowanie wszystkiego, co jest niezgodne z jej potencjałem.
-Więcej niż połowa ludzkości jest w procesie oczyszczania i uwalniania tego, co już nie służy.
-Proces jest stosunkowo szybki, również dzięki tak wysokiej częstotliwości ziemskiej i kosmicznej
-Im mniej w ludziach oporu, tym szybciej i mniej boleśnie przebiega proces ich oczyszczania.

3 months, 3 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
"Ziemia staje się na powrót Świetlistą Planetą. Na Świetlistej Planecie, Planecie Światła nie ma miejsca na to, co zasłania Światło, na to, co zniekształca Światło, na to, co neguje Światło". Światło w tych słowach reprezentuje Miłość, Najwyższą Wibrację, Piękno, Przejawienie Istnienia, Harmonię, Pokój, Wdzięczność, Szacunek, Współistnienie, Współdziałanie, Współodczuwanie. Nowa Era. Era Ludzi Światła-Teraz.
My Ludzie możemy uwolnić się, wyrzucić, zneutralizować wszystko to, co nie jest Nami prawdziwie. Wszystkie swoje ograniczenia. Wszystkie niesłużące nam przekonania. Wszystkie iluzje..
Tematy w sesji:
- Przyspieszenie energetycznego obrotu Ziemi.
- Ziemia Planetą Światła.
- Proces oczyszczania Ziemi.
- Radykalność w Miłość.

3 months, 3 weeks ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Ta wizyta w Agharcie odbyła się 5.08.2019, po 5 miesiącach od poprzedniej. Informacje z Agharty: "Musimy inspirować, to nie może być tak, że damy te urządzenia, bo wtedy to nie będzie miało wartości, jaką mieć powinno. Właściwa kolejność jest taka, że wspieramy kreatywność, dzięki której te urządzenia zostaną stworzone na powierzchni Ziemi i to będzie SUKCES. Jesteśmy na etapie budzenia tych, którzy mają się tym zająć"
Tematy w sesji:
- Sesja w fotelu do dostrajania wibracji i opis jej przebiegu.
- Wizyta w Agharcie i zapoznanie się z ich technologią.
- Zapoznanie się z kilkoma urządzeniami bardziej zaawansowanej technologii.
- Urządzenie do replikowania.
- Budzenie ludzi z powierzchni ziemi to jedno z zadań ludzi z Agharty.
- Plan, by technologie z Agharty były dostępne na powierzchni Ziemi.
- Zwiedzanie ogrodu w Agharcie.

4 months ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Zapraszam do wysłuchania fragmentu sesji telepatycznej, w której opisuję siatkę energetyczną wokół Ziemi i ludzi wysoko wibracyjnych, którzy współdziałają w procesie przez jaki przechodzi Ziemia. Każdy z nas ma potencjał być taką osobą.

4 months, 1 week ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Zapraszam do wysłuchania fragmentu sesji telepatycznej dotyczącej istot obcych, które uważają siebie za zarządców lub opiekunów Ziemi.

4 months, 1 week ago

YouTube: Andromeda i Nowa Ziemia https://www.youtube.com/channel/UCY3JtILUa4XGzhQ0KEbRETg/videos
Zapraszam do wysłuchania fragmentu Sesji Telepatycznej dotyczącego obecnej częstotliwości na Ziemi i jej wpływu na człowieka. Sesję przeprowadziłam by sprawdzić czy istnieją jakieś powody większej intensywności wahań nastrojów i poczucia dyskomfortu u ludzi.

4 months, 1 week ago