Jag ringer folkhälsomyndigheten

First published at 22:46 UTC on November 17th, 2020.

Helt oklippt, folkhälsomyndigheten vägrar att svara på hur många cykler som används efter ett PCR-test och ju fler cykler desto högre blir deras träffprocent på den så kallade ölsjukdomen. Allt över 35 cykler medför en helt osäker metod som gör att …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over