Intervju med Åsa Westerberg inför manifestationen på Mynttorget söndag 15 september

First published at 00:00 UTC on September 6th, 2019.

Manifestation för yttrandefrihet
För mer information se svenskt.bloggo.nu

Slut upp!

CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over