Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ

First published at 16:10 UTC on September 21st, 2019.

Epicrotus

Epicrotus

subscribers

Οι ελίτ, αντί να αναζητούν νέες μάζες δούλων στον Τρίτο Κόσμο όπως παλιά, σήμερα προωθούν την εισβολή τους στη Δύση. Διάβρωση κ κατακερματισμός με ανθρωπιστικό μανδύα.
Ενημερωθείτε & ενημερώστε τους ανθρώπους γύρω σας.
Twitter: @Epicrotus

CategoryEducation
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over