Stoltenberg tar kritikk på vegne av NATOs unnfallenhet etter Libyakrigen

First published at 11:13 UTC on November 16th, 2021.

I dette klippet vedgår Jens Stoltenberg at det ble feil når NATO og resten av de vestlige maktene trakk seg ut og forlot av Libya mens røyken enda steg opp fra ruinene. Den libyske befolkningen ble dermed overlatt i volden til bevæpnede geriljagrupp…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO