2020-07-31 Rozmowa z Adamem założycielem Klubu Mobilnego IPP

First published at 09:57 UTC on August 4th, 2020.

Radio Szczumic

szczumic

subscribers

Radio Szczumic bada aktualne wydarzenia i tajemnice naszego świata z biblijnej perspektywy. Można to uznać za kontrowersyjne, bo kwestionuje narrację głównego nurtu, twierdząc, że rzeczy w mediach i mediach głównego nurtu często nie są takie, jak pr…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over