Bezhotovostní společnost - Krátký dystopický sci-fi film

First published at 03:50 UTC on January 18th, 2021.

Originální video zde: https://www.youtube.com/watch?v=JPMnXRWD0Ac
Video z 26.11.2020

Nejsem původním autorem/I am not the original author of the given clip
Pouze překlad/Translation only

Nemusím nezbytně souhlasit se vším, o čem se ve videu mluví. P…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over