Chemtrails Sweden, Sverige, 5 mars 2013

First published at 10:01 UTC on November 3rd, 2018.

Läs gärna boken av Pia Hellertz: Att leka Gud!: om klimatdebatten, geoengineering och en ny världsordning
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789197643658/att-leka-gud-om-klimatdebatten-geoengineering-och-en-ny-varldsordning/

Vidare boken: De Vita Linj…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over