HUISARTS ROB ELENS OVER DE MACHT VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE

First published at 15:05 UTC on June 4th, 2021.

Huisarts Rob Elens verdient veel meer eer dan het traject van "kwakzalver" tot "cultheld". Van de regen in de drup. Van iets negatiefs tot iets occults.... Hij verdient het om te worden betiteld als voorvechter van de ARTSENEED. …

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over