Uppsalas grundare i - Den Redliges Bok (Biblisk Apokryf med mer info än i Bibeln) ?