Ole Dammegård gästar Wandering Minds

First published at 22:03 UTC on October 28th, 2020.

Vad hände med JFK, JFK Jr, Diana och Michael Jackson? Är det möjligt att de plockades bort för att skyddas.
Vi pratar om hur samhället styrs av N W O och om hur läget är i Sverige.

Turneélivet och synkronisitet. Lever vi en matrix?
Ole berättar om v…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over