Ledarperspektiv #47 Avsnitt till Nordens ungdom! Kulturkamp och Mynttorget