Mechanizmy działania sukcesu - Michał Konieczny

First published at 12:53 UTC on December 29th, 2019.

Komentarze na: https://porozmawiajmy.tv/mechanizmy-dzialania-sukcesu-michal-konieczny
Wątki rozmowy:
- w religiach nie ma odpowiedzi
- dlaczego sukces najczęściej jest tylko tymczasowy
- fundamenty trwałego biznesu i trwałego związku
- każda forma podnie…

MORE
CategoryBusiness & Finance
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over