ASIMILACIJA SA 5G i VAKCINAMA

First published at 23:27 UTC on January 8th, 2022.

iSTiNA

ISTINA

subscribers

U ovom videu možete videti koja je veza između 5g mreže i tzv. "vakcina", kao i zbog čega globalistička elita, iako zna za ogroman broj nuspojava i smrtnih posledica inokulacije, dalje nastavlja sa svojim planom masovne, a kasnije i obavez…

MORE
CategoryScience & Technology
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled comments on this video.