Na prahu zmien 58

First published at 18:06 UTC on December 18th, 2019.

20:30 - 22:30 (16.12.2019)

Antonín Baudyš – astrolog, publicista a komentátor.
Anotnín Baudyš si bude v rozhovoru s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným povídat nejen o vnitřní i zahraniční polit…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over