Första nyhetsbrevet på Substack: Varför covid-utbrott efter vaccinationer? Läkemedelsverket. Media

First published at 19:15 UTC on April 13th, 2021.

Det viktiga när man studerar hypoteser är att man inte missar att tänka på något. Här förklarar jag maximalt många förklaringar till varför covid över i områden precis efter att de börjat massvaccinera:
https://heddahenrik.substack.com/p/why-do-covid…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over