Dr. Robert O. Young om hva "Covid-19" dødsfall EGENTILIG dreier seg om

First published at 18:55 UTC on April 17th, 2021.

Her er legen Robert O. Young som forklarer hvordan virus enda ikke er påvist via gull-standard vitenskap, og hvordan Covid-19 i realiteten dreier seg om at folk omkommer av oksygenmangel som følge av (5G) stråleforårsaket blod-koagulasjon... Han sna…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO