Γερμανός βουλευτής: Εξαφανίζεται η ιδιωτική ιδιοκτησία: ούτε κατοικίες ούτε οχήματα, μόνο για μια ελ

First published at 21:52 UTC on May 27th, 2024.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα ντοκιμαντέρ μας για αυτά τα θέματα στο κανάλι Αλκυόν Πλειάδες, στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.bitchute.com/alcyonpleiades-gr/
ΕΠΕΙΓΟΝ! Προς όφελος όλων, κάντε την ευρύτερη διάδοση αυτών των βίντεο, με συγγενείς και…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
The owner has disabled discussion of this video.