PRAWDA O SZCZEPIONKACH i TESTACH PCR | CZĘŚĆ 1 | POLSKIE NAPISY

First published at 19:29 UTC on February 11th, 2021.

Człowiek modyfikowanym przemysłowo, Nano-pył w „wacikach testowych”, szczepionka mRNA, Wielki Reset, technologia nanopyłów.

CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over