9/11 in the Academic Community (2013)

W911

First published at 21:16 UTC on October 12th, 2017.
    has

9/11 in the Academic Community, a winner at the University of Toronto Film Festival, is a unique film that documents academia’s treatment of critical perspectives on 9/11. It explores the taboo that has been effective in shielding the American government’s narrative of the events of 9/11 from scholarly examination. Through a powerful reflection on intellectual courage and the purpose of academia, the film aims at changing intellectual discourse on 9/11 and the War on Terror.
Trailer for 9/11 in the Academic Community

As well as probing the repercussions several scholars have endured due to their individual investigations into 9/11, this documentary provides an analysis of impairments in professional inquiry, ranging from the failure to critically reflect on terms that function as “thought-stoppers” (such as “conspiracy theory”) to the structural approach that restricts inquiry to the broad implications of 9/11 while shutting out enquiry into the events of the day itself.

Morton Brussel, Professor Emeritus of Physics at the University of Illinois at Urbana-Champaign, has stated: “The main thesis of the film concerns the silence of the academic community on this vital issue. I think it is extremely important and very well produced.”

Since 9/11 served as the rationale for the Global War on Terror, the expansion of the military and intelligence complex, the invasion of other countries in violation of international law, and the curtailing of civil liberties, the film provides an inspiring demonstration of intellectual courage that will cause many scholars to reflect on the academy’s role and strength to dismantle the war system.

As Alvin A. Lee, President Emeritus of McMaster University, has stated in his endorsement of the film: Academics should “stand sufficiently outside society intellectually to see, understand, and interpret what is going on.”

Source article: Architects and Engineers for 9/11 Truth
http://www1.ae911truth.org/news-section/57-news-releases-by-others/795-new-film-takes-on-911-in-the-academic-community.html

-------------------

DEEL VAN REVIEW IN HET NEDERLANDS
Bron: Waarheid911.nl
http://www.waarheid911.nl/911documentaires.html#academic_community

Waarom zwijgt de academische gemeenschap?

De wetenschappelijke wereld deed onderzoek naar 9/11 vanuit meerdere invalshoeken, zoals de impact van 9/11 op geopolitieke verhoudingen, de toegenomen terreurdreiging met als gevolg grote aanpassingen op gebieden van privacy en veiligheid. De wetgeving rond veiligheidsvraagstukken werd wereldwijd in landen aangepast. Maar wat er precies gebeurde op 9/11 zelf, die grote drijfveer achter zoveel ingrijpende maatregelen? Die vraag heeft binnen de academische wereld nooit tot een debat geleid en is nimmer kritisch getoetst. Wat volgens de Amerikaanse overheid op 11 september 2001 plaatsvond is door de wetenschap aanvaard als een onaantastbare werkelijkheid.

Sommige kwesties voortkomend uit 9/11, zoals de oorlogen in Afghanistan en Irak, werden wel aan een kritische beschouwing onderworpen. Met tal van schokkende uitkomsten tot resultaat. Toch bleek dit voor academici nog steeds geen aanleiding om met terugwerkende kracht een club van aantoonbaar liegende en bedriegende topbestuurders tegen het licht te houden. Een groep die geïntegreerd is binnen een netwerk van geheime diensten, instellingen en belanghebbenden binnen het militaire industriële complex.
Kortom: wel onderzoek naar de gevolgen van 9/11, niet naar de iconische gebeurtenis zelf. Het label 9/11 bleef buiten schot. Een uiterst merkwaardige omstandigheid voor een gebeurtenis als 9/11 met zijn enorme impact op de samenleving.
Bron: Center for Public Integrity

Een veelgebruikt argument is dat 9/11 al uitputtend door wetenschappers is onderzocht. Is dat waar?
De 9/11 Onderzoekscommissie heeft haar onderzoek naar de gebeurtenissen van die elfde september gebundeld tot een boek van 571 pagina's. Deze commissie was geselecteerd, zoals de voorzitter Thomas Kean en vice-voorzitter Lee Hamilton zelf opmerkten, door de meest partijdige mensen van Washington. Ze hadden te weinig te tijd en te weinig geld. Volgens eigen zeggen was de commissie gedoemd om te mislukken. Regie van de commissie werd bovendien bepaald door een insider in Washington, Philip Zelikow, die nauwe banden onderhield met de Bush regering.
Uitvoerend directeur Zelikow werkte in de eerste termijn van de regering Bush nauw samen met Nationaal Veiligheidsadviseur Condoleezza Rice en bepaalde mede het veiligheidsbeleid dat tijdens 9/11 zo ernstig had gefaald. Als 'onafhankelijk' commissielid kwam zijn visie neer op een beoordeling van zichzelf en de mensen waaraan hij loyaliteit was verschuldigd. Pogingen van buitenaf om Zelikow van zijn functie te ontslaan werden genegeerd. Documenten waren voor de commissieleden zeer beperkt toegankelijk. Van de honderden voetnoten bestaat 25% uit verwijzingen naar uitspraken die onder marteling werden

CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+