PCR test vs besmettingen - kabinet noemt positieve testen continu besmettingen en dit klopt niet

First published at 21:54 UTC on November 9th, 2020.

In deze compilatie door Facebook pagina Meldpunt Nederland komt duidelijk naar voren dat het RIVM duidelijk stelt dat een PCR test alleen virusdeeltjes aan kan tonen (noot: afgezien van vals positieven, dit terzijde), maar niet of er dan ook sprake …

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over