B18. GOEDKOPE of KOSTBARE genade?

First published at 17:58 UTC on January 7th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/18/goedkope-of-kostbare-genade/

En zij betuigden Hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de Zoon van Jozef?
Lukas 4:…

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over