Προπαγανδιστικά Παιχνίδια: Sesame Credit - Ο πραγματικός κίνδυνος της "παιχνιδοποίησης"

First published at 18:20 UTC on May 21st, 2019.

veritas16

veritas16

subscribers

Η Κίνα έχει κάνει παιχνίδι το να είσαι ένας υπάκουος πολίτης με τη δημιουργία του Sesame Credit. Το παιχνίδι αυτό δημιουργεί μια "κοινωνική βαθμολογία" (social score) η οποία κατευθύνει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που θέ…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over