Spårvagnsfärd i Göteborg 1911

First published at 08:29 UTC on March 8th, 2021.

Sanjin

sanjindumisic

subscribers

Underbart tidsdokument för alla Göteborgare att se. Spårvagnsfärden tar oss rätt igenom stadskärnan där vi ser vackra landmärken som tyvärr revs i rivningsondskan som rådde i Sverige en tid. Notera människornas rörelsemönster, deras kläder och själv…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over