KÄRNVAPEN PÅ SVENSK MARK (NATO)

First published at 14:35 UTC on November 1st, 2022.

JMM

JMM

subscribers


I Jmm-rapport #31 går jag in på ämnen såsom:

EU anser inte att skogen är en nationell angelägenhet och vill göra den svenska skogen till en kolsänka. Bye bye äganderätt.

Rödgröna styret i Västerås ser till att de så kallade flyktingarna får grat…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over