Finančné zdravie 112

First published at 11:36 UTC on March 2nd, 2021.

10:00 - 11:00 (01.03.2021)

Kam investovať v roku 2021?

Pozrieme sa na vývoj na finančných trhoch za posledný rok, povieme si o tom, čo odporúčajú odborníci a budeme hľadať odpovede na otázky súvisiace s investovaním nielen peňazi…

moderuje : Ing.…

MORE
CategoryBusiness & Finance
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over