Pierwsze rozterki

First published at 16:49 UTC on June 9th, 2021.

reszta wszystko bierze
ile by nie dali
w obłudzie i wierze
że Rząd wspomagali
M.K.

CategoryArts & Literature
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over