Wolność kosztuje

First published at 13:17 UTC on March 7th, 2021.

Wolność nie jest nam dana. Wolność jest zadana. Aby jej nie utracić potrzebne są ofiary. Za darmo nic w tym świecie nie ma...

CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over