Stor överdödlighet efter vaccination - Mikael Willgert och tidigare överläkaren Sture Blomberg

First published at 16:36 UTC on January 28th, 2023.

Mikael Willgert samtalar med Läkaren Sture Blomberg om den omfattande överdödlighet som blir allt mer synlig i flera länder. Sture som är docent och specialist i anestesi och intensivvård kar tidigare varit med i Swebbtv flera gånger. Han var nu sen…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over