Ernstige profetie van God tot kerken, kerkleiders en oudsten.

jmpschoonbroodt

First published at 18:43 UTC on January 31st, 2018.

Zeer ernstige boodschap van God tot de verantwoordelijken en gelovigen. 31.01.2018.

CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+