IKKE adlyd såkalte autoriteter, politiet inkludert!

First published at 11:14 UTC on March 21st, 2023.

Her er Andrew Kaufman, som viser vei når det kommer til å IKKE adlyde politiets formaninger. Politiet er der, visstnok, for å håndheve lov, men da blir det jo rart når politiet ikke selv kjenner loven...

Frivillige donasjoner er det som holder både…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over