In gesprek met Tjibbe Joustra (vriend van Demmink) over kinderhandel

First published at 06:57 UTC on February 12th, 2021.

moerstaal

moerstaal

subscribers

Huig Plug, 11 februari 2021

Tjibbe Joustra loopt Huig Plug tegen het lijf die de nodige vragen stelt over het verse dossier.

Blue Tiger

Bezoek onze webwinkel voor de nieuwe bestsellers:
https://www.deblauwetijger.com/winkel/​

Te kust en te keur:…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over