Potrebujeme prevziať moc !

First published at 13:26 UTC on April 8th, 2019.

Dokumentárny film o začiatku konca liberálneho Fašistického režimu na Slovensku..Podporte ma v hľadaní pravdy https://www.rudovasky.com/podpora?seid=J522JJLMX5D1CQ5
Odporúčam : TruthSeekers.sk https://www.facebook.com/TnTruthSeekers/
Ústava Slovens...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+