LjUDOŽDERI - Ovaj PAKAO dolazi i kod nas

First published at 19:31 UTC on November 18th, 2019.

TeNNeT

TeNNeT

subscribers

Svi ovo zlo treba da vide jer upravo to dolazi i kod nas, jer ih masovno dovlače u našu zemlju, jer baš to se i nama (našoj deci) sprema! Plutokrate hoće da nas zamene sa tim i takvim divljacima!
Belim Ljudima trebaju podljudi baš kao što nam treb...

MORE
CategoryOther
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over