Socialdemokratins död, populismens framgångar och nationalismens framtid

First published at 14:12 UTC on November 1st, 2017.

Motgift

motgift

subscribers

Socialdemokraterna backar i land efter land - nu senast i Tjeckien. Samtidigt vinner populister och invandringskritiker framgångar. De stora framgångarna för etnonationalistiska alternativ uteblir dock i någon högre grad.

Varför är det så? Hur s...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+