Casus belli 76 - REUPLOAD : Stealth - Saudi – 9/11 - Bosna93 - Salvini2019

First published at 17:45 UTC on September 27th, 2019.

Pravdepodobné témy:
AKTUÁLNE UDALOSTI
STEALTH III.
HOUTI VS SAUDI – ekonomické a vojenské dopady
VÝROČIE 9/11
CUDZINECKÁ LÉGIA V.
hosť : ekonóm
Dušan Doliak
Velenie : Martin Koller
Spojenie : Palo Gála alias Pepe
Proviant : Miro Juriš, Rasťo, Tony a Peter Záb…

MORE
CategoryNone
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over