Mann elektrosjokket 11 ganger av Glendale politibetjenter foran sin kone og barn

First published at 14:44 UTC on February 14th, 2019.

AnArv

AnArv

subscribers

https://anarv.home.blog

Her har dere det beste eksemplet på hvordan Marxist-kommunismen fungerer i praksis! Forsoldatene (grovarbeiderne) er medlemmene av Frimurerlosjen (freemasons). Det er hevdet at majoriteten av politimenn i USA er medlemmer ...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over