B16. Is het spreken in VREEMDE TALEN voor IEDER kind van God?

First published at 17:33 UTC on January 7th, 2022.

https://www.1indenaamvanjezus.nl/blog/2021/07/18/is-het-spreken-in-vreemde-talen-voor-ieder-kind-van-god/

Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het spreken in andere talen niet.
1 Korinthe 14:39 HSV

Wat is het spreken in …

MORE
CategorySpirituality & Faith
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over