Korruption i Sverige - Arbetsförmedlingen & SACO

First published at 23:36 UTC on August 21st, 2019.

Skogssjön

Skogssjön

subscribers

Inger Oja har uppenbart lag, rätt och de grundläggande mänskliga rättigheterna på sin sida men det struntar staten Sverige fullständigt i, välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE! Källa: Sverige Granskas - https://soundcloud.com/ulf-bittner
Inter...

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 13+