Het PCR-doek valt | Peter Borger en Jorn Lukaszczyk

First published at 18:54 UTC on December 10th, 2020.

Jorn Lukaszczyk in gesprek met moleculair bioloog Peter Borger. Peter diende samen met collega wetenschappers (waaronder Mike Yeadon, ex CSO van Pfizer) op woensdag 25-11-2020 een retraction verzoek in voor de drosten paper. Deze paper is de wetensc…

MORE
CategoryNews & Politics
SensitivityNormal - Content that is suitable for ages 16 and over
DISCUSS THIS VIDEO